วลีภาษาอังกฤษ

ในส่วนนี้คุณจะได้พบวลีภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในสถานการณ์มากมายในชีวิตประจำวัน กลุ่มคำวลีที่ได้รับการเลือกที่จะสะท้อนให้เห็นการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่และแบบเป็นกันเอง หากคุณมีข้อเสนอแนะใดก็ตามเกี่่ยวกับวลีใหม่หรือเห็นข้อผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ!

วลีเป็นภาษาอื่นๆ