การถามและการบอกทาง

คุณจะพบว่าสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้มีประโยชน์หากคุณหลงทางหรือต้องการไปที่สถานที่หนึ่งหรือบอกทางคนอื่น

Asking directions
การถามทาง

excuse me, could you tell me how to get to …? ขอโทษนะคะ/ ครับ,คุณพอจะบอกได้ไหมว่าจะไป … ได้อย่างไร
the bus station สถานีรถโดยสาร
excuse me, do you know where the … is? ขอโทษนะคะ/ ครับ, คุณทราบไหมว่า … อยู่ที่ไหน
post office ที่ทำการไปรษณีย์
I'm sorry, I don't know ขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่ทราบ
sorry, I'm not from around here ขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่ใช่คนแถวนี้
I'm looking for … ฉันกำลังหา …
this address ที่อยู่/ บ้านเลขที่/ ที่อยู่นี้
are we on the right road for …? เราอยู่บนถนนที่จะไป … ใช่ไหม
Brighton ไบรตัน
is this the right way for …? ทางที่จะไป…ใช่ไหม
Ipswich อิ๊ปวิทช์
do you have a map? คุณมีแผนที่ไหม
can you show me on the map? ช่วยบอกเส้นทางฉันจากแผนที่ได้ไหม

Giving directions
การบอกทาง

it's this way ทางนี้
it's that way ทางนั้น
you're going the wrong way คุณกำลังไปผิดทาง
you're going in the wrong direction คุณกำลังไปผิดเส้นทาง
take this road ไปตามถนนนี้
go down there ลงไปทางนั้น
take the first on the left แยกแรกให้เลี้ยวซ้าย
take the second on the right แยกที่สองให้เลี้ยวขวา
turn right at the crossroads ถึงสี่แยกให้อ้อมไปทางขวา
continue straight ahead for about a mile ตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณหนึ่งไมล์ (1 ไมล์ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร)
continue past the fire station ไปเรื่อยๆ จะผ่านสถานีดับเพลิง
you'll pass a supermarket on your left คุณจะผ่านซุปเปอร์มาร์เกตทางซ้าย
keep going for another … ตรงไปเรื่อย ๆ ประมาณ …
hundred yards หนึ่งร้อยหลา (ประมาณ 91 เมตร)
two hundred metres สองร้อยเมตร
half mile ครึ่งไมล์ (ประมาณ 800 เมตร)
kilometre 1 กิโลเมตร
it'll be … มันจะอยู่ …
on your left ทางซ้ายของคุณ
on your right ทางขวาของคุณ
straight ahead of you อยู่ตรงหน้าคุณ
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

How far is it?
ไกลแค่ไหน

how far is it? อยู่ไกลแค่ไหน
how far is it to …? อยู่ไกลแค่ไหนถึง…
the airport สนามบิน
how far is it to … from here? … อยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน
the beach ชายหาด
is it far? ไกลไหม
is it a long way? ระยะทางไกลไหม
it's … มัน …
not far ไม่ไกล
quite close ใกล้นิดเดียว
quite a long way ไกลทีเดียว
a long way on foot ไกลสำหรับเดินทางเท้า
a long way to walk ไกลสำหรับเดินทางเท้า
about a mile from here จากนี้ไปประมาณ 1 ไมล์ (1 ไมล์ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร)

Giving directions to drivers
บอกเส้นทางแก่คนขับรถ

follow the signs for … เดินไปตามป้ายจะถึง …
the town centre กลางเมือง
Birmingham เบอร์มิงแฮม
continue straight on past some traffic lights ตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านสัญญาณไฟจราจร
at the second set of traffic lights, turn left เลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรที่สอง
go over the roundabout เข้าไปในวงเวียน
take the second exit at the roundabout ใช้ทางออกที่สองที่วงเวียน
turn right at the T-junction เลี้ยวขวาที่ทางสามแยก
go under the bridge ลอดใต้สะพาน
go over the bridge ข้ามสะพาน
you'll cross some railway lines ข้ามทางรถไฟ