Tại nơi làm việc

General phrases – Những câu nói chung chung

how long have you worked here?cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?
 
I'm going out for lunchmình sẽ ra ngoài ăn trưa
I'll be back at 1.30mình sẽ quay lại lúc 1:30
 
how long does it take you to get to work?cậu đi đến cơ quan mất bao lâu?
the traffic was terrible todaygiao thông hôm nay thật kinh khủng
how do you get to work?cậu đến cơ quan bằng gì?

Absence from work – Vắng mặt cơ quan

she's on maternity leavecô ấy đang nghỉ đẻ
 
he's off sick todayanh ấy hôm nay bị ốm
he's not in todayanh ấy hôm nay không có ở cơ quan
she's on holidaycô ấy đi nghỉ lễ rồi
 
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in todaytô e là tôi không được khỏe nên hôm nay không thể đến cơ quan được

Dealing with customers – Làm việc với khách hàng

he's with a customer at the momentanh ấy hiện giờ đang tiếp khách hàng
I'll be with you in a momentmột lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị
sorry to keep you waitingxin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ
 
can I help you?tôi có thể giúp gì được anh/chị?
do you need any help?anh/chị có cần giúp gì không?
what can I do for you?tôi có thể làm gì giúp anh chị?

Hi vọng bạn sẽ không phải nghe những câu này:

you're fired!anh/chị đã bị đuổi việc!
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

In the office – Trong văn phòng

he's in a meetinganh ấy đang họp
 
what time does the meeting start?mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?
what time does the meeting finish?mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?
 
the reception's on the first floorquầy lễ tân ở tầng một
I'll be free after lunchtôi rảnh sau bữa trưa
she's having a leaving-do on Fridaycô ấy sắp tổ chức tiệc chia tay vào thứ Sáu
she's resignedcô ấy xin thôi việc rồi
this invoice is overduehóa đơn này đã quá hạn thanh toán
he's been promotedanh ấy đã được thăng chức
here's my business cardđây là danh thiếp của tôi
can I see the report?cho tôi xem bản báo cáo được không?
 
I need to do some photocopyingtôi cần phải đi photocopy
where's the photocopier?máy photocopy ở đâu?
the photocopier's jammedmáy photocopy bị tắc rồi
I've left the file on your desktôi đã để tập tài liệu trên bàn anh/chị

IT problems – Các vấn đề về công nghệ thông tin

there's a problem with my computermáy tính của tôi có vấn đề
the system's down at the momenthiện giờ hệ thống đang bị sập
the internet's down at the momenthiện giờ mạng đang bị sập
I can't access my emailstôi không thể truy cập vào email của tôi
the printer isn't workingmáy in đang bị hỏng