วลีสามัญ

นี่คือบางส่วนของวลีภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณสามารถนำไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันได้ และคำบางคำที่คุณจะพบเห็นได้ทั่วไปตามป้ายต่าง ๆ

yes ใช่
no ไม่ใช่
maybe/perhaps บางที/อาจจะ
please กรุณา/ได้โปรด
thanks ขอบคุณ
thank you ขอบคุณ
thanks very much ขอบคุณมาก
thank you very much ขอบคุณมาก

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของรูปแบบการตอบอย่างสุภาพที่คุณสามารถใช้กับคนที่กล่าวคำขอบคุณแก่คุณ:

you're welcome ไม่เป็นไร
don't mention it ไม่เป็นไร
not at all ไม่เป็นไร

Saying hello and goodbye
การกล่าวคำทักทายและคำอำลา

นี่คือบางส่วนของรูปแบบต่าง ๆ ในการกล่าวทักทายผู้คน:

hi สวัสดี (ค่อนข้างไม่เป็นทางการ)
hello สวัสดี
good morning สวัสดี (ใช้ก่อนเที่ยง)
good afternoon สวัสดี (ใช้ระหว่างเที่ยงถึง 6 โมงเย็น)
good evening สวัสดี (ใช้หลัง 6 โมงเย็น)

ในทางตรงกันข้าม สำนวนต่าง ๆ บางสำนวนต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถพูดได้ ตอนกล่าวคำอำลา:

bye ไปก่อนนะ
goodbye ไปก่อนนะ
goodnight ราตรีสวัสดิ์ / นอนก่อนนะ / ฝันดีนะ
see you! แล้วเจอกัน!
see you soon! เดี๋ยวเจอกันใหม่!
see you later! แล้วเจอกันใหม่!
have a nice day! ขอให้โชคดีทั้งวันนะ!
have a good weekend! ขอให้สนุกวันหยุดนะ!

Getting someone's attention and apologising
การเรียกร้องสนใจและการขอโทษ

excuse me ขอโทษ (สามารถใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจ ขอทาง หรือขอโทษ)
sorry ขอโทษ

หากมีคนเอ่ยคำขอโทษกับคุณ คุณสามารถตอบโดยใช้หนึ่งในสำนวนต่อไปนี้:

no problem ไม่เป็นไร
it's OK/that's OK ไม่เป็นไร
don't worry about it อย่ากังวลไปเลย
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

Making yourself understood
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า
I don't speak English ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษ
I don't speak much English ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากนัก
I only speak very little English ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเท่านั้น
I speak a little English ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
please speak more slowly กรุณาพูดช้าลงหน่อย
please write it down กรุณาเขียนให้ดูหน่อย
could you please repeat that? คุณกรุณาพูดอีกทีได้ไหม
I understand ฉันเข้าใจ
I don't understand ฉันไม่เข้าใจ

Other basic phrases
วลีเบื้องต้นอื่น ๆ

I know ฉันทราบ
I don't know ฉันไม่ทราบ
excuse me, where's the toilet? ขอโทษนะคะ/ครับ ห้องน้ำไปทางไหน
excuse me, where's the Gents? ขอโทษนะคะ/ครับ ห้องน้ำชายไปทางไหน
excuse me, where's the Ladies? ขอโทษนะคะ/ครับ ห้องน้ำหญิงไปทางไหน

Things you might see
สิ่งที่คุณอาจเห็น

Entrance ทางเข้า
Exit ทางออก
Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน
Push ผลัก
Pull ดึง
Toilets ห้องสุขา*
WC ห้องน้ำ*
Gentlemen (มักจะเขียนย่อเป็น Gents) ห้องน้ำชาย
Ladies ห้องน้ำหญิง
Vacant ว่าง
Occupied/Engaged ไม่ว่าง
Out of order เสีย/ชำรุด
No smoking ห้ามสูบบุหรี่
Private ส่วนบุคคล
No entry ห้ามเข้า