วลีพื้นฐาน

นี่คือภาษาอังกฤษเบื้องต้นบางวลี ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในการสนทนาได้ทุกวัน, เช่นเดียวกันกับคำซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคำที่คุณจะพบได้ในสัญลักษณ์ต่างๆ


yesใช่
noไม่ใช่
maybe or perhapsบางที/ อาจจะ
 
pleaseได้โปรด
 
thanksขอบคุณ
thank youขอบคุณ
 
thanks very muchขอบคุณมาก
thank you very muchขอบคุณมาก

คำสุภาพบางคำที่คุณจะสามารถนำไปใช้โต้ตอบใครสักคนที่กล่าวคำขอบคุณกับคุณ

you're welcomeไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ
don't mention itไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ
not at allไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ

Saying hello and goodbye - กล่าวคำทักทาย และอำลา

หลากหลายทางเลือกที่จะกล่าวทักทายผู้คน

hiสวัสดี (โดยมากใช้แบบไม่เป็นทางการ)
helloสวัสดี
 
good morningสวัสดีตอนเช้า (ใช้ก่อนเที่ยง)
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย (ใช้ระหว่างเที่ยงถึง 6 โมงเย็น)
good eveningสวัสดีตอนค่ำ (ใช้หลัง 6 โมงเย็น)

ในทางกลับกัน,นี่เป็นอีกหลากหลายคำที่คุณจะสามารถใช้เมื่อจะกล่าวคำอำลา

byeลาก่อน
goodbyeลาก่อน
goodnightราตรีสวัสดิ์
 
see you!เจอกัน!
see you soon!เจอกันเร็วๆ นี้!
see you later!แล้วพบกันใหม่!
 
have a nice day!ขอให้เป็นวันที่ดีนะ!
have a good weekend!ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีนะ!

Getting someone's attention and apologising - การเอาใจใส่ และการขอโทษ

excuse meขอโทษค่ะ/ ครับ (ใช้ในกรณีที่ต้องการหรือเรียกหา, ขอทาง หรือ ขอโทษ)
sorryเสียใจ/ ขอโทษ

หากมีใครสักคนเอ่ยคำขอโทษกับคุณ, คุณสามารถตอบโดยเลือกใช้สำนวนพูดเหล่านี้

no problemไม่มีปัญหา
it's OK or that's OKไม่เป็นไร
don't worry about itอย่ากังวลไปเลย
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Making yourself understood - การทำให้ท่านเข้าใจ

do you speak English?คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
 
I don't speak Englishฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
I don't speak much Englishฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มากนัก
I only speak very little Englishฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเท่านั้น
I speak a little Englishฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 
please speak more slowlyได้โปรดพูดช้าๆ
please write it downได้โปรดเขียนมันลงไป
could you please repeat that?คุณจะทวนซ้ำอีกครั้งได้ไหม?
 
I understandฉันเข้าใจ
I don't understandฉันไม่เข้าใจ

Other basic phrases - วลีเบื้องต้นอื่นๆ

I knowฉันทราบ
I don't knowฉันไม่ทราบ
 
excuse me, where's the toilet?ขอโทษนะคะ/ครับ ห้องน้ำไปทางไหน?
excuse me, where's the Gents?ขอโทษนะคะ/ครับ ห้องน้ำชายไปทางไหน?
excuse me, where's the Ladies?ขอโทษนะคะ/ ครับ ห้องน้ำหญิงไปทางไหน?

Things you might see - สิ่งที่คุณเห็น

Entranceทางเข้า
Exitทางออก
Emergency exitทางออกฉุกเฉิน
 
Pushผลัก
Pullดึง
 
Toiletsห้องสุขา*
WCห้องน้ำ*
Gentlemen (often abbreviated to Gents)สุขาผู้ชาย
Ladiesสุขาหญิง
Vacantว่าง
Occupied/Engagedไม่ว่าง(มีคนใช้อยู่)/ จองแล้ว
 
Out of orderชำรุด
No smokingห้ามสูบบุหรี่
Privateส่วนตัว
No entryห้ามเข้า