Gia đình và các mối quan hệ

Đây là một số câu dùng khi thảo luận về gia đình và các mối quan hệ hôn nhân. Học cách nói về anh chị em, con cái, và các thành viên trong gia đình, cũng như miêu tả tình trạng hôn nhân của bạn.

Brothers and sisters - Anh chị em

do you have any brothers or sisters?bạn có anh chị em không?
 
yes, I've got ...có, mình có …
a brother một anh/em trai
a sister một chị/em gái
an elder brother một anh trai
a younger sister một em gái
two brothers hai anh/em trai
two sisters hai chị/em gái
one brother and two sisters một anh/em trai và hai chị/em gái
 
no, I'm an only childkhông, mình là con một

Children and grandchildren - Con và cháu

have you got any kids?bạn có con không?
do you have any children?bạn có con không?
 
yes, I've got ...có, mình có ...
a boy and a girl một trai và một gái
a young baby một bé mới sinh
three kids ba con
 
I don't have any childrenmình không có con
 
do you have any grandchildren?ông/bà có cháu không?

Parents and grandparents - Bố mẹ và ông bà

where do your parents live?bố mẹ bạn sống ở đâu?
 
what do your parents do?bố mẹ bạn làm nghề gì?
what does your father do?bố bạn làm nghề gì?
what does your mother do?mẹ bạn làm nghề gì?
 
are your grandparents still alive?ông bà bạn còn sống cả chứ?
where do they live?họ sống ở đâu?
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Relationships - Quan hệ hôn nhân

do you have a boyfriend?bạn có bạn trai chưa?
do you have a girlfriend?bạn có bạn gái chưa?
 
are you married?bạn có gia đình chưa?
are you single?bạn chưa có gia đình à?
are you seeing anyone?bạn có đang hẹn hò ai không?
 
I'm ...mình ...
singlecòn độc thân
engagedđã đính hôn rồi
marriedđã lập gia đình rồi
divorcedđã ly hôn rồi
separatedđang ly thân
a widowchồng mình mất rồi
a widowervợ mình mất rồi
 
I'm seeing someonemình đang hẹn hò

Pets - Vật nuôi

have you got any pets?bạn có vật nuôi không?
I've got ...mình có …
a dog and two catsmột con chó và hai con mèo
a Labradormột chú chó Labrador

Asking names and ages - Hỏi tên và tuổi

what's his name?anh ấy tên là gì?
he's called ...anh ấy tên là …
TomTom
 
what's her name?cô ấy tên là gì?
she's called ...cô ấy tên là …
MaryMary
 
what are their names?họ tên là gì?
they're called ...họ tên là ...
Neil and AnnaNeil và Anna
 
how old is he?anh ấy bao nhiêu tuổi?
he's ...anh ấy …
twelve mười hai tuổi
 
how old is she?cô ấy bao nhiêu tuổi?
she's ...cô ấy …
fifteen mười lăm tuổi
 
how old are they?họ bao nhiêu tuổi?
they're ...họ ...
six and eightsáu và tám tuổi