Hội thoại thông dụng

Đây là các câu nói thường gặp trong hội thoại thông dụng với người bạn đã biết.

Asking how someone is - Hỏi thăm sức khỏe ai đó

how are you?cậu có khỏe không?
how's it going?tình hình thế nào? (khá thân mật)
how are you doing?tình hình thế nào? (khá thân mật)
 
how's life?tình hình thế nào? (khá thân mật)
how are things?tình hình thế nào? (khá thân mật)
 
I'm fine, thanksmình khỏe, cảm ơn cậu
I'm OK, thanksmình khỏe, cảm ơn cậu
not too bad, thankskhông tệ lắm, cảm ơn cậu
alright, thanksổn cả, cảm ơn cậu
not so wellmình không được khỏe lắm
 
how about you?còn cậu thế nào?
and you?còn cậu?
and yourself?còn cậu?

Asking what someone is or has been doing - Hỏi xem ai đó đang làm gì hoặc dạo này làm gì

what are you up to?cậu đang làm gì đấy?
 
what have you been up to?dạo này cậu làm gì?
 
working a lotlàm việc nhiều
studying a lothọc nhiều
I've been very busydạo này mình rất bận
same as usualvẫn như mọi khi
not much or not a lotkhông làm gì nhiều lắm
 
I've just come back from ...mình vừa đi … về
Portugal Bồ Đào Nha
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Asking where someone is - Hỏi xem ai đó đang ở đâu

where are you?cậu ở đâu đấy?
 
I'm ...mình đang …
at home ở nhà
at work ở cơ quan
in town trong thành phố
in the countryside ở nông thôn
at the shops trong cửa hàng
on a train trên tàu
at Peter's ở nhà Peter

Asking about someone's plans - Hỏi về kế hoạch của ai đó

do you have any plans for the summer?cậu có kế hoạch gì mùa hè này không?
 
what are you doing for ...?cậu sẽ làm gì trong …?
Christmaslễ Giáng Sinh
New Yeardịp Năm mới
Easterlễ Phục sinh