Nghề nghiệp

Đây là một số câu tiếng Anh dùng khi nói về nghề nghiệp, giúp bạn bàn luận được về loại hình công việc và nơi làm việc của bạn.

Occupation - Nghề nghiệp

what do you do?bạn làm nghề gì?
what do you do for a living?bạn kiếm sống bằng nghề gì?
what sort of work do you do?bạn làm loại công việc gì?
what line of work are you in?bạn làm trong nghành gì?
 
I'm a ...mình là …
teacher giáo viên
student học sinh
doctor bác sĩ
 
I work as a ...mình làm nghề …
journalist nhà báo
programmer lập trình máy tính
 
I work in ...mình làm trong ngành …
television truyền hình
publishing xuất bản
PR (public relations) PR (quan hệ quần chúng)
sales kinh doanh
IT công nghệ thông tin
 
I work with ...mình làm việc với …
computers máy tính
children with disabilities trẻ em khuyết tật
 
I stay at home and look after the childrenmình ở nhà trông con
I'm a housewifemình là nội trợ

Employment status - Trình trạng công việc

I've got a part-time jobmình làm việc bán thời gian
I've got a full-time jobmình làm việc toàn thời gian
 
I'm ...mình đang …
unemployed thất nghiệp
out of work không có việc
looking for work đi tìm việc
looking for a job đi tìm việc
 
I'm not working at the momenthiện mình không làm việc
I've been made redundantmình vừa bị sa thải
I was made redundant two months agomình bị sa thải hai tháng trước
 
I do some voluntary workmình đang làm tình nguyện viên
 
I'm retiredtôi đã nghỉ hưu
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Who do you work for? - Bạn làm việc cho công ty nào?

who do you work for?bạn làm việc cho công ty nào?
 
I work for ...mình làm việc cho …
a publishers một nhà xuất bản
an investment bank một ngân hàng đầu tư
the council hội đồng thành phố
 
I'm self-employedmình tự làm chủ
I work for myselfmình tự làm chủ
I have my own businessmình có công ty riêng
 
I'm a partner in ...mình là đồng sở hữu của …
a law firm một công ty luật
an accountancy practice một văn phòng kế toán
an estate agents một văn phòng bất động sản
 
I've just started at ...mình vừa mới làm về làm việc cho …
IBM công ty IBM

Place of work - Nơi làm việc

where do you work?bạn làm việc ở đâu?
 
I work in ...mình làm việc ở …
an office văn phòng
a shop cửa hàng
a restaurant nhà hàng
a bank ngân hàng
a factory nhà máy
a call centre trung tâm dịch vụ khách hàng qua điện thoại
 
I work from homemình làm việc tại nhà

Training and work experience - Đào tạo và kinh nghiệm làm việc

I'm training to be ...mình được đào tạo để trở thành …
an engineer kỹ sư
a nurse y tá
 
I'm a trainee ...mình là … tập sự
accountant kế toán
supermarket manager quản lý siêu thị
 
I'm on a course at the momenthiện giờ mình đang tham gia một khóa học
 
I'm on work experiencemình đang đi thực tập
I'm doing an internshipmình đang đi thực tập