Daugiau dažnų posakių

OKgerai
of coursežinoma
of course not
 
that's finepuiku
that's rightgerai
 
sure
certainlytikrai
definitelyžinoma
absolutelyžinoma
 
as soon as possible
 
that's enoughgana
 
it doesn't matter
it's not importanttai nesvarbu
it's not serious
it's not worth it
 
I'm in a hurryaš skubu
I've got to go
I'm going out
 
sleep wellgero miego
same to you!Jums taip pat
 
me too
not bad
 
I like ...
him
her
it
 
I don't like ...
him
her
it

Thanks and apologies

thanks for your ...ačiū už tavo ...
helppagalbą
hospitalitysvetingumą
emailelektroninį laišką
 
I'm sorryatsiprašau
I'm really sorry
 
sorry I'm lateatsiprašau, pavėlavau
sorry to keep you waiting
sorry for the delay

Exclamations

look!žiūrėk!
great!puiku!
come on!
only joking! or just kidding!
bless you!į sveikatą (kai žmogus nusičiaudi)
that's funny!
that's funny, ...
that's life!
damn it!

Instructions

come in!įeikite
please sit downsėskitės
could I have your attention, please?ar galėčiau sulaukti Jūsų dėmesio?
 
let's go!eime
hurry up!paskubėkite!
get a move on!judinkis!
 
calm downnusiraminkite
steady on!raminkis! valdykis!
 
hang on a secondpalaukite sekundėlę
hang on a minutepalaukite minutėlę
one moment, pleaseminutėlę
just a minuteminutėlę!
take your timeišnaudokite savo laiką
 
please be quietbūkite tyliai
shut up!užsičiaupk!
stop it!baik!
 
don't worrynesirūpinkite
don't forgetnepamirškite
 
help yourselfapsitarnauk pats
go aheadtęsk
let me know!
after you!
garsas

Visos frazės šiame tinklapyje turi įgarsinimą — tiesiog paspauskite ant bet kurios frazės.

Common questions

where are you?kur tu esi?
 
what's this?kas tai?
what's that?kas tai?
what's this called?
 
is anything wrong?ar kas nors blogai?
what's the matter?kas nutiko?
is everything OK?ar viskas gerai?
 
have you got a minute?ar turite minutėlę?
 
have you got a pen I could borrow?
 
really?tikrai?
are you sure?ar Jūs įsitikinęs?
 
why?
why not?kodėl ne?
 
what's going on?kas vyksta?
what's happening?kas vyksta?
what happened?kas nutiko?
 
what?
where?
when?
who?
how?

Congratulations and commiserations

congratulations!sveikinimai
well done!puikiai padirbėta!
good luck!sėkmės!
 
bad luck!nepasisekė!
never mind!
what a pity! or what a shame!kaip gaila!, kaip apmaudu!
 
happy birthday!su gimimo diena!
happy New Year!
happy Easter!
happy Christmas! or merry Christmas!
happy Valentine's Day!
 
glad to hear itsmagu girdėti
sorry to hear thatgaila tai girdėti

Expressing needs and feelings

I'm tiredaš pavargęs
I'm exhaustedaš išsekęs
 
I'm hungryaš išalkęs
I'm thirstyaš ištroškęs
 
I'm bored
I'm worried
 
I'm looking forward to it
 
I'm in a good mood
I'm in a bad mood
 
I can't be bothered

More ways to greet or say goodbye to someone

welcome!sveiki atvykę!
welcome to ...sveiki atvykę į ...
EnglandAngliją
 
long time no see!
 
all the best!viso geriausio!
see you tomorrow!pasimatysim rytoj!

Asking and expressing opinions

what do you think?
 
I think that ...aš manau, kad ...
I hope that ...aš tikiuosi, kad ...
I'm afraid that ...aš bijau, kad ...
in my opinion, ...mano nuomone, ...
 
I agreeaš sutinku
I disagree or I don't agreeaš nesutinku
 
that's true
that's not true
 
I think so
I hope so
 
you're righttu teisus
you're wrongtu klysti
 
I don't mindaš neprieštarauju
it's up to youjums spręsti
that depends
 
that's interesting