Các câu nói thường dùng khác

Đây là một số câu tiếng Anh thông dụng khác được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.


OKđược rồi
of coursetất nhiên rồi
of course nottất nhiên là không rồi
 
that's fineđược rồi
that's rightđúng rồi
 
surechắc chắn rồi
certainlychắc chắn rồi
definitelynhất định rồi
absolutelynhất định rồi
 
as soon as possiblecàng nhanh càng tốt
 
that's enoughthế là đủ rồi
 
it doesn't matterkhông sao
it's not importantkhông quan trọng đâu
it's not seriouskhông nghiêm trọng đâu
it's not worth itkhông đáng đâu
 
I'm in a hurrymình đang vội
I've got to gomình phải đi đây
I'm going outmình đi ra ngoài bây giờ
 
sleep wellngủ ngon nhé
same to you!cậu cũng thế nhé!
 
me toomình cũng vậy
not badkhông tệ
 
I like ...mình thích…
him anh ấy
her cô ấy
it
 
I don't like ...mình không thích…
him anh ấy
her cô ấy
it

Thanks and apologies - Lời cảm ơn và xin lỗi

thanks for your ...cám ơn cậu đã…
help giúp đỡ
hospitality đón tiếp nhiệt tình
email gửi email
 
I'm sorrymình xin lỗi
I'm really sorrymình thực sự xin lỗi
 
sorry I'm latexin lỗi mình đến muộn
sorry to keep you waitingxin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ đợi
sorry for the delayxin lỗi vì đã trì hoãn

Exclamations - Lời cảm thán

look!nhìn kìa!
great!tuyệt quá!
come on!thôi nào!
only joking! or just kidding!mình chỉ đùa thôi!
bless you! (after a sneeze)chúa phù hộ cho cậu! (sau khi ai đó hắt xì hơi)
that's funny!hay quá!
that's funny, ...lạ thật,…
that's life!đời là thế đấy!
damn it!mẹ kiếp!

Instructions - Chỉ dẫn

come in!mời vào!
please sit downxin mời ngồi!
could I have your attention, please?xin quý vị vui lòng chú ý lắng nghe!
 
let's go!đi nào!
hurry up!nhanh lên nào!
get a move on!nhanh lên nào!
 
calm downbình tĩnh nào
steady on!chậm lại nào!
 
hang on a secondchờ một lát
hang on a minutechờ một lát
one moment, pleasexin chờ một lát
just a minutechỉ một lát thôi
take your timecứ từ từ thôi
 
please be quietxin hãy trật tự
shut up!im đi!
stop it!dừng lại đi!
 
don't worryđừng lo
don't forgetđừng quên nhé
 
help yourselfcứ tự nhiên
go aheadcứ tự nhiên
let me know!hãy cho mình biết!

Nếu bạn muốn mời ai đó đi qua cửa trước bạn, bạn có thể nói một cách lịch sự như sau:

after you!cậu đi trước đi!
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Common questions - Các câu hỏi thông dụng

where are you?cậu ở đâu?
 
what's this?đây là cái gì?
what's that?kia là cái gì?
what's this called?cái này gọi là gì?
 
is anything wrong?có vấn đề gì không?
what's the matter?có việc gì vậy?
is everything OK?mọi việc có ổn không?
 
have you got a minute?cậu có rảnh 1 lát không?
 
have you got a pen I could borrow?cậu có cái bút nào không cho mình mượn?
 
really?thật à?
are you sure?bạn có chắc không?
 
why?tại sao?
why not?tại sao không?
 
what's going on?chuyện gì đang xảy ra thế?
what's happening?chuyện gì đang xảy ra thế?
what happened?đã có chuyện gì vậy?
 
what?cái gì?
where?ở đâu?
when?khi nào?
who?ai?
how?làm thế nào?

Congratulations and commiserations - Chúc mừng và khen ngợi

congratulations!xin chúc mừng!
well done!làm tốt lắm!
good luck!thật là may mắn!
 
bad luck!thật là xui xẻo!
never mind!không sao!
what a pity! or what a shame!tiếc quá!
 
happy birthday!chúc mừng sinh nhật!
happy New Year!chúc mừng Năm mới!
happy Easter!chúc Phục sinh vui vẻ!
happy Christmas! or merry Christmas!chúc Giáng sinh vui vẻ!
happy Valentine's Day!chúc Valentine vui vẻ!
 
glad to hear itrất vui khi nghe điều đó
sorry to hear thatrất tiếc khi nghe điều đó

Expressing needs and feelings - Thể hiện nhu cầu và tình cảm

I'm tiredmình mệt
I'm exhaustedmình kiệt sức rồi
 
I'm hungrymình đói
I'm thirstymình khát
 
I'm boredmình chán
I'm worriedmình lo lắng
 
I'm looking forward to itmình rất mong chờ điều đó
 
I'm in a good moodmình đang rất vui
I'm in a bad moodtâm trạng mình không được tốt
 
I can't be botheredmình chẳng muốn làm gì cả

More ways to greet or say goodbye to someone - Các cách nói khác khi chào gặp mặt và tạm biệt

welcome!nhiệt liệt chào mừng!
welcome to ...chào mừng cậu đến với …
England nước Anh
 
long time no see!lâu lắm rồi không gặp!
 
all the best!chúc mọi điều tốt đẹp!
see you tomorrow!hẹn gặp lại ngày mai!

Asking and expressing opinions - Hỏi và thể hiện quan điểm

what do you think?cậu nghĩ thế nào?
 
I think that ...mình nghĩ là …
I hope that ...mình hi vọng là …
I'm afraid that ...mình sợ là …
in my opinion, ...theo quan điểm của mình, …
 
I agreemình đồng ý
I disagree or I don't agreemình không đồng ý
 
that's trueđúng rồi
that's not truekhông đúng
 
I think somình nghĩ vậy
I hope somình hi vọng vậy
 
you're rightcậu nói đúng
you're wrongcậu sai rồi
 
I don't mindmình không phản đối đâu
it's up to youtùy cậu thôi
that dependscũng còn tùy
 
that's interestinghay đấy