Сервизни услуги и ремонти

General repairs - Общи ремонти

do you know where I can get my ... repaired?знаете ли къде мога да си поправя ...?
watchчасовника
cameraфотоапарата (камерата)
shoesобувките
 
there's something wrong with ...нещо не е наред с ...
my watchчасовника ми
this radioтова радио
 
do you do ... repairs?извършвате ли ремонти на ...?
televisionтелевизор
computerкомпютър
laptopлаптоп
 
how much will it cost?колко ще струва?
 
when will it be ready?кога ще бъде готово?
how long will it take?колко (време) ще отнеме?
 
I can do it straight awayмога да го направя веднага
it'll be ready ...ще бъде готово ...
by tomorrowдо утре
next weekследващата седмица
 
I won't be able to do it for at least two weeksняма да мога да го направя за поне две седмици
 
are you able to repair it?можете ли да го поправите?
we can't do it hereне можем да го направим тук
we're going to have to send it back to the manufacturersще трябва да го изпратим обратно на производителите
it's not worth repairingне си заслужава да се поправя
 
my watch has stoppedчасовникът ми е спрял
 
can I have a look at it?може ли да го погледна?
 
I think it needs a new batteryмисля, че има нужда от нова батерия
 
I've come to collect my ...дошъл съм да си взема ...
watchчасовника
computerкомпютъра

Photography - Photography

could you develop this film for me?можете ли да ми проявите този филм?
could you develop this memory card for me?бихте ли могли да ми проявите тази карта с памет?
 
would you like matt or gloss prints?матови или гланцови снимки ще искате?
 
could you put a new film in the camera for me?бихте ли могли да ми поставите нов фирм във фотоапарата?
звук

Звукът е достъпен за всички фрази на тази страница — просто кликнете върху всяка фраза, за да я чуете.

At the dry cleaners - В химическото чистене

could I have this suit cleaned?може ли да ми изчистите костюма?
 
how much do you charge for a shirt?колко взимате за една риза?

Ето някои изрази, които ще са ви от полза, ако искате да преправите панталоните си. азебележете, че 1 инч е малко повече от 2.5 см.

could you take these trousers up an inch?бихте ли могли да скъсите тези панталони с 1 инч?
could you take these trousers down an inch?бихте ли могли за отпуснете тези панталони с 1 инч?
could you take these trousers in an inch?бихте ли могли да стесните тези панталони с 1 инч?
could you take these trousers out two inches?бихте ли могли да разширите (отпуснете на ширина) тези панталони с 1 инч?

Shoe repairs and key cutting - Поправки на обувки и ключове

could I have these shoes repaired?може ли да ми поправите тези обувки?
 
could you put new ... on these shoes for me?може ли да ми сложите нови ... на тези обувки?
heelsтокове
solesподметки
 
could I have this key cut?може ли да ми шлайфате този ключ?
could I have these keys cut?може ли да ми шлайфате тези ключове?
 
I'd like one copy of each of these, pleaseбих искал по едно копие от всички тези, моля
 
could I have a key ring?може ли да получа халка за ключове?