Služby a opravy

General repairs - Všeobecné opravy

do you know where I can get my ... repaired?viete kde by mi vedeli praviť moje / môj ...?
watchhodinky
camerafotoaparát
shoestopánky
 
there's something wrong with ...niečo nie je v poriadku s ...
my watchmojimi hodinkami
this radiotýmto rádiom
 
do you do ... repairs?opravujete ...?
televisiontelevízory
computerpočítače
laptoplaptopy
 
how much will it cost?koľko to bude stáť?
 
when will it be ready?kedy to bude hotové?
how long will it take?koľko to bude trvať?
 
I can do it straight awaymôžem to spraviť na počkanie
it'll be ready ...bude to hotové ...
by tomorrowdo zajtra
next weekbudúci týždeň
 
I won't be able to do it for at least two weeksbudem to môcť urobiť až o dva týždne
 
are you able to repair it?budete to vedieť opraviť?
we can't do it hereu nás to nebudeme vedieť opraviť
we're going to have to send it back to the manufacturersmusíme to poslať späť výrobcovi
it's not worth repairingneoplatí sa to opravovať
 
my watch has stoppedzastali mi hodinky
 
can I have a look at it?môžem sa na to pozrieť?
 
I think it needs a new batterymyslím, že potrebujú novú baterku
 
I've come to collect my ...prišiel / prišla som si vyzdvihnúť svoje / svoj ...
watchhodinky
computerpočítač

Photography - Fotoateliér

could you develop this film for me?chcel / chcela by som si dať vyvolať tento film
could you develop this memory card for me?chcel / chcela by som si dať spraviť fotky z tejto pamäťovej karty
 
would you like matt or gloss prints?chceli by ste matné alebo lesklé?
 
could you put a new film in the camera for me?mohli by ste mi dať do fotoaparátu nový film?
zvuk

Všetky frázy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

At the dry cleaners - V čistiarni

could I have this suit cleaned?chcel by som si dať vyčistiť tento oblek
 
how much do you charge for a shirt?koľko stojí vyčistenie košele?

Nasledujú frázy, ktoré sa vám budú hodiť keď si budete chcieť dať upraviť nohavice. Zapamätajte si, že jeden palec (inch) je o niečo viac ako 2,5 cm.

could you take these trousers up an inch?mohli by ste mi skrátiť tieto nohavice o palec?
could you take these trousers down an inch?mohli by ste mi predĺžiť tieto nohavice o palec?
could you take these trousers in an inch?mohli by ste mi tieto nohavice skrátiť o palec
could you take these trousers out two inches?mohli by ste mi tieto nohavice predĺžiť o dva palce?

Shoe repairs and key cutting - Opravy topánok a rezanie kľúčov

could I have these shoes repaired?mohli by ste mi opraviť tieto topánky?
 
could you put new ... on these shoes for me?mohli by ste mi dať nové ... na tieto topánky?
heelsopätky
solespodošvy
 
could I have this key cut?mohli by ste mi spraviť kópiu z tohto kľúča?
could I have these keys cut?mohli by ste mi spraviť kópie z týchto kľúčov?
 
I'd like one copy of each of these, pleasepotrebuje jednu kópiu z každého z týchto kľúčov, prosím
 
could I have a key ring?mohol / mohla by som dostať krúžok na kľúče?