Reparationer och tjänster

General repairs

do you know where I can get my ... repaired?vet du var jag kan få min ... lagad?
watchklocka
camerakamera
shoesmina skor
 
there's something wrong with ...det är något fel med ...
my watchmin klocka
this radiodenna radion
 
do you do ... repairs?reparerar ni ...?
televisionTV-apparater
computerdatorer
laptopbärbara datorer
 
how much will it cost?hur mycket kommer det kosta?
 
when will it be ready?när kommer den vara färdig?
how long will it take?
 
I can do it straight awayjag kan göra det direct
it'll be ready ...den kommer vara färdig ...
by tomorrowimorgon
next weeknästa vecka
 
I won't be able to do it for at least two weeksjag kommer inte kunna göra det tidigare ä nom 2 veckor
 
are you able to repair it?är det möjligt att laga?
we can't do it herevi kan inte göra det här
we're going to have to send it back to the manufacturersvi får skicka tillbaka den till tillverkaren
it's not worth repairingdet är inte lönt att reparera
 
my watch has stoppedmin klocka har stannat
 
can I have a look at it?kan jag få se den?
 
I think it needs a new batteryjag tror den behöver ett nytt batteri
 
I've come to collect my ...
watch
computer

Fotografering

could you develop this film for me?skulle du kunna framkalla denna filmen åt mig?
could you develop this memory card for me?skulle ni kunna framkalla detta minneskort till mig?
 
would you like matt or gloss prints?
 
could you put a new film in the camera for me?skulle du kunna sätta in ny fim i min kamera?
ljud

Ljud finns tillgängligt för alla fraser på denna sida — klicka bara på någon fras för att lyssna.

På kemtvätten

could I have this suit cleaned?skulle jag kunna få den här kostymen tvättad?
 
how much do you charge for a shirt?hur mycket tar ni för en skjorta?

could you take these trousers up an inch?skulle du kunna sy upp dessa byxor 2,5 centimeter?
could you take these trousers down an inch?
could you take these trousers in an inch?
could you take these trousers out two inches?

Shoe repairs and key cutting

could I have these shoes repaired?skulle jag kunna få dessa skorna lagade?
 
could you put new ... on these shoes for me?
heels
soles
 
could I have this key cut?
could I have these keys cut?
 
I'd like one copy of each of these, please
 
could I have a key ring?skulle jag kunna få en nyckelring?