Servis ve tamir

General repairs - Genel tamirler

do you know where I can get my ... repaired?... nerede tamir ettirebilirim?
watchsaatimi
camerakameramı
shoesayakkabılarımı
 
there's something wrong with ...... bir sorun var
my watchsaatimde
this radiobu radyoda
 
do you do ... repairs?...tamir ediyor musunuz?
televisiontelevizyon
computerbilgisayar
laptoplaptop
 
how much will it cost?ne kadar tutar?
 
when will it be ready?ne zaman hazır olur?
how long will it take?ne kadar sürer?
 
I can do it straight awayhemen yaparım
it'll be ready ...... hazır olur
by tomorrowyarına
next weekhaftaya
 
I won't be able to do it for at least two weeksiki haftadan önce tamir edemem
 
are you able to repair it?tamir edebilir misiniz?
we can't do it hereburada tamir edemeyiz
we're going to have to send it back to the manufacturersüreticiye geri yollamamız gerekecek
it's not worth repairingtamire değmez
 
my watch has stoppedsaatim durdu
 
can I have a look at it?bir bakabilir miyim?
 
I think it needs a new batterysanırım yeni bir pile ihtiyacı var
 
I've come to collect my ...ben gelip ... alacağım
watchsaati
computerbilgisayarı

Photography - Fotoğraf

could you develop this film for me?bu filmi banyo eder misiniz?
could you develop this memory card for me?bu hafıza kartını benim için basar mısınız?
 
would you like matt or gloss prints?mat mı, parlak baskı mı istersiniz?
 
could you put a new film in the camera for me?kameraya yeni film koyar mısınız?
ses

Bu sayfadaki tüm ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

At the dry cleaners - Kuru temizlemecide

could I have this suit cleaned?bu takımı temizletebilir miyim?
 
how much do you charge for a shirt?gömlek için ne kadar alıyorsunuz?

Eğer pantalonunuzun boyunu değiştirmek isterseniz işinize yarayacak bazı ifadeler. Not: Bir inch, 2,5 cm'den biraz daha fazladır.

could you take these trousers up an inch?bu pantalonu bir inch kadar kısaltır mısınız?
could you take these trousers down an inch?bu pantalonu bir inch kadar aşağı uzatır mısınız?
could you take these trousers in an inch?bu pantalonu bir inch kısaltır mısınız?
could you take these trousers out two inches?bu pantalonu iki inch uzatır mısınız?

Shoe repairs and key cutting - Ayakkabı tamiri ve anahtar yapımı

could I have these shoes repaired?bu ayakkabıları tamir ettirebilir miyim?
 
could you put new ... on these shoes for me?bu ayakkabılara yeni ... koyar mısınız?
heelstopuk
solestaban
 
could I have this key cut?bu anahtarı kopyalatabilir miyim?
could I have these keys cut?bu anahtarları kopyalatabilir miyim?
 
I'd like one copy of each of these, pleaselütfen, her anahtardan bir kopya yapar mısınız?
 
could I have a key ring?anahtarlık alabilir miyim?