การบอกเวลา

จะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

ในภาษาอังกฤษ, โดยปกติจะใช้การบอกเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมงการบอกเวลาเป็นแบบ ชั่วโมง ใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทางเท่านั้น

Asking the time - การถามเวลา

what's the time?ตอนนี้เวลาอะไร?
what time is it?ตอนนี้เวลาอะไร?
 
could you tell me the time, please?กรุณาบอกเวลาขณะนี้แก่ฉัน?
 
do you happen to have the time?ท่านบอกเวลาขณะนี้ได้ไหม?
do you know what time it is?ท่านทราบไหมว่าขณะนี้เวลาอะไร?

Telling the time - การบอกเวลา

it's ...มัน...
exactly ...แน่นอน/ แม่นยำ ...
about ...ประมาณ ...
almost ...เกือบจะ ..
just gone ...เพิ่งจะ ...
 
one o'clockหนึ่งนาฬิกา
two o'clockสองนาฬิกา
 
quarter past oneหนึ่งนาฬิกาสิบห้านาที
quarter past twoสองนาฬิกาสิบห้านาที
 
half past oneหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาที
half past twoสองนาฬิกาสามสิบนาที
 
quarter to twoอีกสิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
quarter to threeอีกสิบห้านาทีจะสามนาฬิกา
 
five past oneหนึ่งนาฬิกาห้านาที
ten past oneหนึ่งนาฬิกาสิบนาที
twenty past oneหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
twenty-five past oneหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

five to twoอีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten to twoอีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
 
twenty to twoอีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty-five to twoอีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
 
ten fifteenสิบนาฬิกาสิบห้านาที
ten thirtyสิบนาฬิกาสามสิบนาที
ten forty-fiveสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
 
ten amสิบโมงเช้า
six pmหกโมงเย็น
 
noon or middayเที่ยงวัน
midnightเที่ยงคืน

เป็นไปได้เช่นกันที่จะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที, ตามด้วย am หรือ pm ถ้าจำเป็น เช่น

11.47amสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาที
2.13pmบ่ายสองโมงสิบสามนาที

Clocks - นาฬิกา

my watch is ...นาฬิกาของฉัน ...
fastเดินเร็ว
slowเดินช้า
 
that clock's a little ...นาฬิกานั่น ... นิดหน่อย
fastเดินเร็ว
slowเดินช้า