การบอกเวลา

จะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

ในภาษาอังกฤษ, โดยปกติจะใช้การบอกเวลาเป็นแบบ 12 ชั่วโมงการบอกเวลาเป็นแบบ ชั่วโมง ใช้สำหรับตารางเวลาการเดินทางเท่านั้น

Asking the time
การถามเวลา

what's the time? ตอนนี้เวลาอะไร?
what time is it? ตอนนี้เวลาอะไร?
could you tell me the time, please? กรุณาบอกเวลาขณะนี้แก่ฉัน?
do you happen to have the time? ท่านบอกเวลาขณะนี้ได้ไหม?
do you know what time it is? ท่านทราบไหมว่าขณะนี้เวลาอะไร?

Telling the time
การบอกเวลา

it's … มัน…
exactly ... แน่นอน/ แม่นยำ ...
about ... ประมาณ ...
almost ... เกือบจะ ..
just gone ... เพิ่งจะ ...
one o'clock หนึ่งนาฬิกา
two o'clock สองนาฬิกา
three o'clock
four o'clock
five o'clock
six o'clock
seven o'clock
eight o'clock
nine o'clock
ten o'clock
eleven o'clock
twelve o'clock
quarter past …
one
two
three
half past …
one
two
three
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

quarter to …
one
two
three
five past one หนึ่งนาฬิกาห้านาที
ten past one หนึ่งนาฬิกาสิบนาที
twenty past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
twenty-five past one หนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
five to two อีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten to two อีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty to two อีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
twenty-five to two อีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
ten fifteen สิบนาฬิกาสิบห้านาที
ten thirty สิบนาฬิกาสามสิบนาที
ten forty-five สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ten am สิบโมงเช้า
six pm หกโมงเย็น
noon/midday เที่ยงวัน
midnight เที่ยงคืน

เป็นไปได้เช่นกันที่จะบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษโดยการบอกเป็นชั่วโมง ตามด้วยนาที, ตามด้วย am หรือ pm ถ้าจำเป็น เช่น

11.47am สิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาที
2.13pm บ่ายสองโมงสิบสามนาที

Clocks
นาฬิกา

my watch is … นาฬิกาของฉัน …
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า
that clock's a little … นาฬิกานั่น … นิดหน่อย
fast เดินเร็ว
slow เดินช้า