Saat belirtme

İngilizce saatin nasıl söyleneceğini öğrenin.

İngilizce'de saat, 12 saatlik zaman birimi üzerinden belirtilir. 24 saat üzerinden belirtilen zaman birimi sadece seyahat için kullanılır.

Asking the time - Saat sorma

what's the time?saat kaç?
what time is it?saat kaç?
 
could you tell me the time, please?saat kaç acaba?
 
do you happen to have the time?saatiniz var mı?
do you know what time it is?saat kaç biliyor musunuz?

Telling the time - Saat söyleme

it's ...saat ...
exactly ...tam ...
about ...... civarı
almost ...neredeyse ...
just gone ...... biraz geçti
 
one o'clockbir
two o'clockiki
 
quarter past onebiri çeyrek geçiyor
quarter past twoikiyi çeyrek geçiyor
 
half past onebir buçuk
half past twoiki buçuk
 
quarter to twoikiye çeyrek var
quarter to threeüçe çeyrek var
 
five past onebiri beş geçiyor
ten past onebiri on geçiyor
twenty past onebiri yirmi geçiyor
twenty-five past onebiri yirmi beş geçiyor
ses

Bu sayfadaki tüm ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

five to twoikiye beş var
ten to twoikiye on var
 
twenty to twoikiye yirmi var
twenty-five to twoikiye yirmi beş var
 
ten fifteenon on beş
ten thirtyon otuz
ten forty-fiveon kırk beş
 
ten amsabah onu
six pmakşam altı
 
noon or middaygün ortası
midnightgece yarısı

İngilizce'de saati, önce saat ve sonra dakikayı söyleyerekte belirtebilirsiniz. Bunu takiben, gerekirse am veya pm kullanabilirsiniz, örnek olarak:

11.47am11.47 am
2.13pm2.13 pm

Clocks - Saatler

my watch is ...saatim ...
fastileri
slowgeri
 
that clock's a little ...o saat biraz ...
fastileri
slowgeri