Väder

Weather conditions

what's the weather like?hur är vädret?
 
it's ...det är ...
sunnysoligt
cloudy
windyblåsigt
foggy
stormy
 
it's ...det ...
rainingregnar
hailing
snowingsnöar
 
what a nice day!vilken fin dag!
what a beautiful day!vilken vacker dag!
 
it's not a very nice dayingen fin dag
what a terrible day!vilket hemskt väde!
what miserable weather!vilket uselt väder!
 
it's starting to rain
it's stopped raining
it's pouring with rain
it's raining cats and dogsdet ösregnar
 
the weather's finedet är fint väder
the sun's shining
 
there's not a cloud in the skydet finns inte
the sky's overcasthimmelen är övertäckt
it's clearing updet klarnar upp
the sun's come outsolen har kommit ut
the sun's just gone insolen har försvunnit
 
there's a strong wind
the wind's droppedvinden har avtagit
 
that sounds like thunder
that's lightning
 
we had a lot of heavy rain this morningimorse hade vi kraftigt regn
we haven't had any rain for a fortnightdet har inte regnat på två veckor
ljud

Ljud finns tillgängligt för alla fraser på denna sida — klicka bara på någon fras för att lyssna.

Temperatures

what's the temperature?vad är temperaturen?
 
it's 22°C ("twenty-two degrees")
temperatures are in the mid-20sdet är runt 20 grader
 
what temperature do you think it is?vilken temperature tror du det är?
probably about 30°C ("thirty degrees")
 
it's ...
hot
cold
baking hot
freezing
freezing cold
 
it's below freezingdet är minusgrader

The weather forecast

what's the forecast?vad är väderprognosen?
what's the forecast like?hur ser prognosen ut?
 
it's forecast to raindet förutspås regn
it's going to freeze tonightdet blir frost i natt
 
it looks like rain
it looks like it's going to raindet ser ut som om det kommer regna
we're expecting a thunderstormvi förväntar oss åska
 
it's supposed to clear up laterdet skulle klarna upp