สภาพอากาศ

ประชากรส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ จะค่อนข้างชอบสนทนากันเกี่ยวกับเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ นี้คือการแสดงบทสนทนาที่จะมีประโยชน์แก่คุณ

Weather conditions - สภาพอากาศ

what's the weather like?อากาศเป็นอย่างไร?
 
it's ...มันก็...
sunnyแดดออก
cloudyมีเมฆมาก
windyลมแรง
foggyมีหมอกลง
stormyมีพายุ
 
it's ...มันก็...
rainingฝนตก
hailingลูกเห็บตก
snowingหิมะตก
 
what a nice day!เป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้!
what a beautiful day!เป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้!
 
it's not a very nice dayเป็นวันที่อากาศไม่ค่อยจะดีมาก
what a terrible day!เป็นวันที่(อากาศ)แย่อะไรอย่างนี้!
what miserable weather!อากาศแย่อะไรอย่างนี้!
 
it's starting to rainฝนเพิ่งจะเริ่มตก
it's stopped rainingฝนหยุดตกแล้ว
it's pouring with rainฝนตกหนัก
it's raining cats and dogsฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
 
the weather's fineอากาศดี
the sun's shiningพระอาทิตย์กำลังส่องแสง
 
there's not a cloud in the skyท้องฟ้าไม่มีเมฆ
the sky's overcastท้องฟ้ามืดครึ้ม
it's clearing upท้องฟ้าแจ่มใส
the sun's come outมีแสงจากพระอาทิตย์ส่อง
the sun's just gone inแสงจากพระอาทิตย์เริ่มหุบ
 
there's a strong windที่นั่นมีลมแรง
the wind's droppedลมมีการอ่อนตัวลง
 
that sounds like thunderเสียงเหมือนฟ้าร้อง
that's lightningฟ้าฝ่า
 
we had a lot of heavy rain this morningเช้านี้ฝนตกหนักมาก
we haven't had any rain for a fortnightฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้ว
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Temperatures - อุณหภูมิ

what's the temperature?อุณหภูมิเท่าไหร่?
 
it's 22°Cยี่สิบสอง องศาเซลเซียส
temperatures are in the mid-20sอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่า
 
what temperature do you think it is?คุณคิดว่าอุณหภูมิเท่าไหร่?
probably about 30°Cน่าจะประมาณ สามสิบ องศาเซลเซียส
 
it's ...และก็
hotร้อน
coldหนาว
baking hotร้อนระอุ
freezingเย็น
freezing coldเย็นมาก
 
it's below freezingต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

The weather forecast - การพยากรณ์อากาศ

what's the forecast?การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง?
what's the forecast like?พยากรณ์ว่าอะไร?
 
it's forecast to rainพยากรณ์ว่าฝนจะตก
it's going to freeze tonightคืนนี้อากาศจะเย็น
 
it looks like rainดูเหมือนฝนตก
it looks like it's going to rainดูเหมือนฝนกำลังจะตก
we're expecting a thunderstormเราคาดว่าจะมีพายุฝน
 
it's supposed to clear up laterคาดว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสต่อมา