Thời tiết

Người Anh đặc biệt thích nói chuyện về thời tiết! Phần này sưu tập các câu nói hữu ích cho bạn.

Weather conditions - Tình trạng thời tiết

what's the weather like?thời tiết thế nào?
 
it's ...trời …
sunnynắng
cloudynhiều mây
windynhiều gió
foggycó sương mù
stormycó bão
 
it's ...trời …
rainingđang mưa
hailingđang mưa đá
snowingđang có tuyết
 
what a nice day!hôm nay đẹp trời thật!
what a beautiful day!hôm nay đẹp trời thật!
 
it's not a very nice dayhôm nay trời không đẹp lắm
what a terrible day!hôm nay trời chán quá!
what miserable weather!thời tiết hôm nay tệ quá!
 
it's starting to raintrời bắt đầu mưa rồi
it's stopped rainingtrời tạnh mưa rồi
it's pouring with raintrời đang mưa to lắm
it's raining cats and dogstrời đang mưa như trút nước
 
the weather's finetrời đẹp
the sun's shiningtrời đang nắng
 
there's not a cloud in the skytrời không gợn bóng mây
the sky's overcasttrời u ám
it's clearing uptrời đang quang dần
the sun's come outmặt trời ló ra rồi
the sun's just gone inmặt trời vừa bị che khuất
 
there's a strong windđang có gió mạnh
the wind's droppedgió đã bớt mạnh rồi
 
that sounds like thundernghe như là sấm
that's lightningcó chớp
 
we had a lot of heavy rain this morningsáng nay trời mưa to rất lâu
we haven't had any rain for a fortnightcả nửa tháng rồi trời không hề mưa
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Temperatures - Nhiệt độ

what's the temperature?trời đang bao nhiêu độ?
 
it's 22°Cbây giờ đang 22°C
temperatures are in the mid-20sbây giờ đang khoảng hơn 25 độ
 
what temperature do you think it is?cậu nghĩ bây giờ đang bao nhiêu độ?
probably about 30°Ckhoảng 30°C
 
it's ...trời …
hotnóng
coldlạnh
baking hotnóng như thiêu
freezingrất lạnh
freezing coldlạnh cóng
 
it's below freezingtrời lạnh vô cùng

The weather forecast - Dự báo thời tiết

what's the forecast?dự báo thời tiết thế nào?
what's the forecast like?dự báo thời tiết thế nào?
 
it's forecast to raindự báo trời sẽ mưa
it's going to freeze tonighttối nay trời sẽ rất lạnh
 
it looks like raintrông như trời mưa
it looks like it's going to raintrông như trời sắp mưa
we're expecting a thunderstormchắc là sắp có bão kèm theo sấm sét
 
it's supposed to clear up latertrời chắc là sẽ quang đãng sau đó