สำนวนเกี่ยวกับเวลา

ต่อไปนี้เป็นสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยบกับเวลา

Specifying the day
การระบุวัน

the day before yesterday เมื่อวานซืน
yesterday เมื่อวาน
today วันนี้
tomorrow วันพรุ่งนี้
the day after tomorrow วันมะรืนนี้

Specifying the time of day
การระบุช่วงเวลาของวัน

last night เย็นวานนี้ / เมื่อคืนนี้
tonight คืนนี้
tomorrow night พรุ่งนี้เย็น / คืนพรุ่งนี้
in the morning ตอนเช้า
in the afternoon ตอนบ่าย
in the evening ตอนเย็น
yesterday morning เช้าวานนี้
yesterday afternoon บ่ายวานนี้
yesterday evening เย็นวานนี้
this morning เช้าวันนี้
this afternoon บ่ายวันนี้
this evening เย็นวันนี้
tomorrow morning พรุ่งนี้เช้า
tomorrow afternoon พรุ่งนี้บ่าย
tomorrow evening พรุ่งนี้เย็น

Specifying the week, month, or year
การระบุสัปดาห์ เดือนหรือปี

last week สัปดาห์ที่แล้ว
last month เดือนที่แล้ว
last year ปีที่แล้ว
this week สัปดาห์นี้
this month เดือนนี้
this year ปีนี้
next week สัปดาห์หน้า
next month เดือนหน้า
next year ปีหน้า
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

Other time expressions
การบอกเวลาแบบต่างๆ

five minutes ago ห้านาทีที่แล้ว
an hour ago หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว
a week ago หนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว
two weeks ago สองสัปดาห์ที่แล้ว
a month ago หนึ่งเดือนที่แล้ว
a year ago หนึ่งปีที่แล้ว
a long time ago นานมาแล้ว
in ten minutes' time / in ten minutes ภายในสิบนาที
in an hour's time / in an hour ภายในหนึ่งชั่วโมง
in a week's time / in a week ภายในหนึ่งสัปดาห์
in ten days' time / in ten days ภายในสิบวัน
in three weeks' time / in three weeks ภายในสามสัปดาห์
in two months' time / in two months ภายในสองเดือน
in ten years' time / in ten years ภายในสิบปี
the previous day วันก่อน
the previous week สัปดาห์ก่อน
the previous month เดือนก่อน
the previous year ปีก่อน
the following day วันรุ่งขึ้น
the following week สัปดาห์หน้า
the following month เดือนหน้า
the following year ปีหน้า

Duration
ระยะเวลา

ระยะเวลาในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปใช้คำว่า for ตัวอย่างเช่น :

I lived in Canada for six months ฉันอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดาเป็นเวลาหกเดือน
I've worked here for nine years ฉันทำงานที่นี่มาเก้าปีแล้ว
I'm going to France tomorrow for two weeks พรุ่งนี้ฉันจะไปฝรั่งเศสสักสองอาทิตย์
we were swimming for a long time พวกเราว่ายน้ำกันอยู่เป็นเวลานาน