การบอกเวลาความถี่

Specifying the day - รายละเอียดเกี่ยวกับวัน

the day before yesterdayเมื่อวานซืน
yesterdayเมื่อวาน
todayวันนี้
tomorrowวันพรุ่งนี้
the day after tomorrowวันมะรืนนี้

Specifying the time of day - รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาของวัน

last nightเมื่อคืนนี้
tonightคืนนี้
tomorrow nightคืนพรุ่งนี้
 
in the morningตอนเช้า
in the afternoonตอนบ่าย
in the eveningตอนค่ำ
 
yesterday morningเช้าวานนี้
yesterday afternoonบ่ายวานนี้
yesterday eveningค่ำวานนี้
 
this morningเช้าวันนี้
this afternoonบ่ายวันนี้
this eveningค่ำวันนี้
 
tomorrow morningพรุ่งนี้เช้า
tomorrow afternoonพรุ่งนี้บ่าย
tomorrow eveningพรุ่งนี้ค่ำ

Specifying the week, month, or year - รายละเอียดเกี่ยวกับ สัปดาห์ เดือน หรือ ปี

last weekสัปดาห์ที่แล้ว
last monthเดือนที่แล้ว
last yearปีที่แล้ว
 
this weekสัปดาห์นี้
this monthเดือนนี้
this yearปีนี้
 
next weekสัปดาห์หน้า
next monthเดือนหน้า
next yearปีหน้า
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Other time expressions - การบอกเวลาแบบต่างๆ

five minutes agoห้านาทีที่แล้ว
an hour agoหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว
a week agoหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว
two weeks agoสองสัปดาห์ที่แล้ว
a month agoหนึ่งเดือนที่แล้ว
a year agoหนึ่งปีที่แล้ว
a long time agoนานมาแล้ว
 
in ten minutes' time or in ten minutesภายในสิบนาที
in an hour's time or in an hourภายในหนึ่งชั่วโมง
in a week's time or in a weekภายในหนึ่งสัปดาห์
in ten days' time or in ten daysภายในสิบวัน
in three weeks' time or in three weeksภายในสามสัปดาห์
in two months' time or in two monthsภายในสองเดือน
in ten years' time or in ten yearsภายในสิบปี
 
the previous dayวันก่อน
the previous weekสัปดาห์ก่อน
the previous monthเดือนก่อน
the previous yearปีก่อน
 
the following dayวันรุ่งขึ้น
the following weekสัปดาห์หน้า
the following monthเดือนหน้า
the following yearปีหน้า

Duration - ระยะเวลา

ระยะเวลาในภาษาอังกฤษโดยทั่วไปใช้คำว่า for ตัวอย่างเช่น :

I lived in Canada for six monthsฉันอยู่ที่แคนาดามา 6 เดือนแล้ว
I've worked here for nine yearsฉันทำงานที่นี่มา 9 ปีแล้ว
I'm going to France tomorrow for two weeksพรุ่งนี้ฉันจะไปฝรั่งเศสสัก 2 อาทิตย์
we were swimming for a long timeพวกเราว่ายน้ำกันมานานมากแล้ว

Frequency - บ่อย

neverไม่เคย
rarelyไม่บ่อย
occasionallyบางครั้งบางคราว/ แล้วแต่โอกาส
sometimesบางครั้ง
often or frequentlyบ่อยครั้ง
usually or normallyเป็นปกติ
alwaysเสมอ
 
every day or dailyทุกวัน
every week or weeklyทุกสัปดาห์
every month or monthlyทุกเดือน
every year or yearlyทุกปี