การเดินทางโดยเครื่องบิน

วลีภาษาอังกฤษที่จำเป็นเมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่คุณจะพบได้ที่สถานบิน

Checking in - การเช็คอิน /การตรวจตรากระเป๋าเดินทาง

I've come to collect my ticketsฉันมารับตั๋วของฉัน
I booked on the internetฉันจองไว้แล้วทางอินเตอร์เน็ต
do you have your booking reference?คุณมีหลักฐานการจองไหม?
 
your passport and ticket, pleaseขอหนังสือเดินทางกับตั๋วของคุณด้วยค่ะ/ ครับ
here's my booking referenceนี่คือหลักฐานการจองของฉัน
where are you flying to?คุณจะบินไปที่ไหน?
 
did you pack your bags yourself?คุณจัดกระเป๋าด้วยตัวเองหรือเปล่า?
has anyone had access to your bags in the meantime?ในระหว่างนั้นมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกระเป๋าของคุณหรือเปล่า?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage?คุณมีของเหลว หรือของมีคมอยู่ในกระเป๋าถือหรือเปล่า?
 
how many bags are you checking in?คุณมีกระเป๋าเดินทางที่จะตรวจกี่ชิ้น
could I see your hand baggage, please?ขอดูกระเป๋าถือของคุณหน่อยได้ไหม?
do I need to check this in or can I take it with me?ฉันจำเป็นต้องตรวจของที่นี่ หรือฉันสามารถถือเข้าไปได้เลย?
you'll need to check that inคุณจำเป็นต้องตรวจของนั้นที่นี่ก่อน
there's an excess baggage charge of ...ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่น้ำหนักเกินพิกัด ..
£3030 ปอนด์
would you like a window or an aisle seat?คุณต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง หรือใกล้ทางเดิน?
enjoy your flight!ขอให้สนุกกับการเดินทาง!
 
where can I get a trolley?ฉันจะหารถเข็นของได้ที่ไหน?

Security - ความปลอดภัย

are you carrying any liquids?คุณพกอะไรทีเป็นของเหลวมาบ้างหรือเปล่า?
 
could you take off your ..., please?คุณช่วยถอด/ ปลด ... หน่อยได้ไหม?
coatเสื้อคลุม
shoesรองเท้า
beltเข็มขัด
 
could you put any metallic objects into the tray, please?กรุณาวางสิ่งของที่เป็นโลหะลงในถาดด้วยค่ะ/ ครับ
 
please empty your pocketsกรุณาเอาของออกจากกระเป๋าเสื้อกางเกงของท่านออกให้หมด
 
please take your laptop out of its caseกรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคออกจากกระเป๋าด้วยค่ะ/ ครับ
 
I'm afraid you can't take that throughฉันเกรงว่าคุณไม่สามารถนำของชิ้นนั้นผ่านไปได้

In the departure lounge - อาคารผู้โดยสารขาออก

what's the flight number?เที่ยวบินอะไร?
which gate do we need?เราต้องไปที่ประตูไหน?
 
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร สมิท ที่จะเดินทางไปไมอามี่ กรุณารีบไปที่ประตูหมายเลข 32 ทันที
 
the flight's been delayedเที่ยวบินล่าช้า
the flight's been cancelledเที่ยวบินถูกยกเลิก
 
we'd like to apologise for the delayขออภัยสำหรับความล่าช้า
 
could I see your passport and boarding card, please?ขอดูหนังสือเดินทาง และบัตรสำหรับขึ้นเครื่องบินของคุณหน่อยได้ไหม?

On the plane - บนเครื่องบิน

what's your seat number?ที่นั่งของคุณหมายเลขอะไร?
could you please put that in the overhead locker?คุณช่วยเอาของนั้นวางในตู้ด้านบนได้ไหม?
 
please pay attention to this short safety demonstrationกรุณาให้ความสนใจการสาธิตสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องป้องกันภัย/ การรักษาความปลอดภัย
please turn off all mobile phones and electronic devicesกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
the captain has turned off the Fasten Seatbelt signกัปตันได้ปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
how long does the flight take?เที่ยวบินนี้จะใช้เวลาบินนานแค่ไหน?
would you like any food or refreshments?คุณต้องการอาหาร หรือ เครื่องดื่มไหม?
 
the captain has switched on the Fasten Seatbelt signกัปตันได้เปิดสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว
we'll be landing in about fifteen minutesเราจะลงจอดในอีก 15 นาที
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright positionกรุณารัดเข็มขัดนิรภัย และปรับที่นั่งของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched offโปรดนั่งอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจะลงจอดได้สำเร็จ และสัญญาณคาดเข็มขัดนิรภัยดับลง
 
the local time is ...เวลาท้องถิ่นคือ ...
9.34pmสามทุ่มสามสิบสี่นาที
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Things you might see - สิ่งที่ควรรู้

Short stay (abbreviation of Short stay car park)ที่จอดรถระยะสั้น (คำย่อของที่จอดรถระยะสั้น)
Long stay (abbreviation of Long stay car park)ที่จอดรถระยะยาว (คำย่อของที่จอดรถระยะยาว)
 
Arrivalsขาเข้า
Departuresขาออก
International check-inการตรวจตราการเดินทางระหว่างประเทศ
International departuresขาออกระหว่างประเทศ
Domestic flightsเที่ยวบินในประเทศ
 
Toiletsห้องน้ำ
Informationข้อมูล
Ticket officesห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockersตู้/ ลิ้นชัก
Payphonesโทรศัพท์สาธารณะ
Restaurantร้านอาหาร
 
Check-in closes 40 minutes before departure
 
Gates 1-32ประตูหมายเลข 1-32
Tax free shoppingสินค้าปลอดภาษี
Duty free shoppingสินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
 
Transfersโยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
Flight connectionsการต่อเที่ยวบิน
Baggage reclaimสายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
Passport controlด่านตรวจหนังสือเดินทาง
Customsศุลกากร
 
Taxis
Car hireการเช่ารถ
 
Departures boardกระดานผู้โดยสารขาออก
Check-in openเปิดให้ตรวจกะเป๋า
Go to Gate ...ไปที่ประตู ...
Delayedล่าช้า
Cancelledยกเลิกไปแล้ว
Now boardingขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last callเรียกครั้งสุดท้าย
Gate closing
Gate closedประตูปิดไปแล้ว
Departedออกไปแล้ว
 
Arrivals boardกระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52(เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.