การใช้โทรศัพท์

มีการใช้วลีในส่วนนี้เท่าไปในการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อโทรขอหมายเลขโทรศัพท์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

Making and answering a call
การโทร และการรับโทรศัพท์

hello! สวัสดีค่ะ/ ครับ
John speaking จอห์นกำลังพูด
it's Maria here นี่คือมาเรีย
could I speak to …, please? ขอคุยกับ … ได้ไหมคะ/ ครับ
Bill บิล
speaking! พูดสิ!
who's calling? ใครโทรมา
could I ask who's calling? ฉันถามได้ไหมว่าใครโทรมา
where are you calling from? คุณโทรมาจากที่ไหน
what company are you calling from? คุณโทรมาจากบริษัทไหน
how do you spell that? สะกดอย่างไร
do you know what extension he's on? คุณรู้ไหมว่าเบอร์ต่อของเขาเบอร์อะไร
one moment, please สักครู่นะคะ/ ครับ
hold the line, please ถือสายรอสักครู่นะคะ/ ครับ
I'll put him on ฉันจะต่อสายให้
I'll put her on ฉันจะต่อสายให้
I'm sorry, he's … ฉันเสียใจ, เขา …
not available at the moment ไม่ว่างในตอนนี้
in a meeting กำลังประชุม
I'm sorry, she's … ฉันเสียใจ, หล่อน…
on another call ติดสายอยู่
not in at the moment ไม่อยู่ในตอนนี้
would you like to leave a message? คุณอยากจะฝากข้อความไหม
could you ask him to call me? คุณจะบอกให้เขาโทรหาฉันได้ไหม
could you ask her to call me? คุณจะบอกให้หล่อนโทรหาฉันได้ไหม
can I take your number? ฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหม
what's your number? เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไร
could I take your name and number, please? ขอทราบชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะ/ ครับ
I'll call back later ฉันจะโทรกลับภายหลัง
is it convenient to talk at the moment? สะดวกที่จะคุยตอนนี้ไหม
can I call you back? ฉันโทรกลับหาคุณภายหลังได้ไหม
please call back later กรุณาโทรกลับภายหลัง
thanks for calling ขอบคุณที่โทรมา
how do I get an outside line? ฉันจะรับสายนอกได้อย่างไร
have you got a telephone directory? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม
can I use your phone? ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม

หากคุณได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ต้องการพูดด้วย, คุณต้องหาสักคำที่เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

I'm sorry, I'm not interested ขอโทษค่ะ/ ครับ, ฉันไม่สนใจ
sorry, I'm busy at the moment ขอโทษที, ตอนนี้ฉันยุ่งมาก
sound

สามารถฟังเสียงวลีอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่วลีเพื่อฟังเสียง

Problems
ปัญหา

I can't get a dialling tone ฉันไม่ได้รับสัญญาณเลย
the line's engaged สายไม่ว่าง/ พันกัน
I can't get through at the moment ฉันไม่สามารถในตอนนี้
I'm only getting an answering machine ฉันได้รับแต่คำตอบจากเครื่องตอบรับเท่านั้น
sorry, you must have the wrong number เสียใจ, คุณโทรผิดเบอร์แล้วล่ะ
can you hear me OK? คุณได้ยินฉันชัดเจนไหม
I can't hear you very well ฉันไม่ได้ยินคุณเลย
it's a bad line สายโทรศัพท์ไม่ดีเลย
could you please repeat that? คุณทวนซ้ำอีกครั้งได้ไหม
I've been cut off ฉันถูกตัดสาย

Directory enquiries
บริการสอบถามข้อมูล

do you know the number for …? คุณรู้เบอร์โทรศัพท์ของ … ไหม
directory enquiries บริการสอบถามข้อมูล
international directory enquiries บริการสอบถามข้อมูลระหว่างประเทศ
could you tell me the number for …? คุณช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ของ … หน่อยได้ไหม
the National Gallery นิทรรศการที่แสดงภาพประจำชาติ
do you know the address? คุณทราบที่อยู่ไหม
I'm afraid that number's ex-directory ฉันเกรงว่านั่นเป็นเบอร์โทรศัพท์เก่า
could you tell me the dialing code for …? คุณบอกรหัสสำหรับ … ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Manchester แมนเชสเตอร์

Mobile phones
โทรศัพท์เคลื่อนที่

my battery's about to run out แบตเตอรี่ของใกล้จะหมดแล้ว
I need to charge up my phone ฉันต้องการชาร์จโทรศัพท์
I'm about to run out of credit บัตรโทรศัพท์ฉันจวนจะหมดแล้ว
sorry, I ran out of credit เสียใจ, บัตรโทรศัพท์ฉันหมด
I can't get a signal ฉันไม่มีสัญญาณเลย
I've got a very weak signal ฉันมีสัญญาณอ่อนมาก
I'll send you a text ฉันจะส่งข้อความไปหาคุณ
I'll text you later ฉันจะส่งข้อความไปหาคุณภายหลัง
could I borrow your phone, please? ให้ฉันยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม
I'd like a phonecard, please ฉันอยากได้บัตรโทรศัพท์

Sample answerphone message
ตัวอย่างข้อความการตอบรับโทรศัพท์

Thank you for calling. ขอบคุณที่โทรมา
There's no-one here to take your call at the moment. ในขณะนี้ไม่มีใครรับโทรศัพท์ของคุณ
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณ, และเราจะโทรกลับหาคุณเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้