การใช้โทรศัพท์

มีการใช้วลีในส่วนนี้ทั่วไปในการสนทนาทางโทรศัพท์ เมื่อโทรขอหมายเลขโทรศัพท์และเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ

Making and answering a call
การโทรและการรับโทรศัพท์

hello! สวัสดีค่ะ/ครับ
John speaking จอห์นพูดอยู่
it's Maria here มาเรียพูดอยู่
could I speak to …, please? ขอคุยกับ…ได้ไหมคะ/ครับ
Bill บิล
speaking! พูดอยู่!
who's calling? ใครกำลังพูดอยู่คะ/ครับ
could I ask who's calling? ไม่ทราบใครโทรมาคะ/ครับ
where are you calling from? คุณโทรมาจากที่ไหน
what company are you calling from? คุณโทรมาจากบริษัทไหน
how do you spell that? รบกวนสะกดให้ด้วยค่ะ/ครับ
do you know what extension he's on? คุณทราบเบอร์ต่อของเขาไหม
one moment, please สักครู่นะคะ/ครับ
hold the line, please ถือสายรอสักครู่นะคะ/ครับ
I'll put him on ฉันจะต่อสายให้
I'll put her on ฉันจะต่อสายให้
I'm sorry, he's … ขออภัย เขา…
not available at the moment ไม่ว่างในตอนนี้
in a meeting กำลังประชุมอยู่
I'm sorry, she's … ขออภัย หล่อน…
on another call ติดสายอยู่
not in at the moment ไม่อยู่ในตอนนี้
would you like to leave a message? คุณอยากจะฝากข้อความไหม
could you ask him to call me? รบกวนบอกให้เขาโทรหาดิฉัน/ผมด้วยค่ะ/ครับ
could you ask her to call me? รบกวนบอกให้เธอโทรหาดิฉัน/ผมด้วยค่ะ/ครับ
can I take your number? ขอทราบเบอร์โทรด้วยค่ะ/ครับ
what's your number? ไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์อะไรคะ/ครับ
could I take your name and number, please? ขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะ/ครับ
I'll call back later ฉันจะโทรกลับภายหลัง
is it convenient to talk at the moment? สะดวกที่จะคุยตอนนี้ไหม
can I call you back? ฉันโทรกลับหาคุณภายหลังได้ไหม
please call back later กรุณาโทรกลับภายหลัง
thanks for calling ขอบคุณที่โทรมา
how do I get an outside line? ฉันจะรับสายนอกได้อย่างไร
have you got a telephone directory? คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหม
can I use your phone? ฉันขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม

หากคุณได้รับสายที่ไม่ต้องการพูดด้วย คุณอาจพบว่าสำนวนต่อไปนี้เป็นประโยชน์

I'm sorry, I'm not interested ขออภัยค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผมไม่สนใจ
sorry, I'm busy at the moment ขอโทษที ตอนนี้ฉันยุ่งมาก
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

Problems
ปัญหา

I can't get a dialling tone ฉันไม่ได้มีสัญญาณเลย
the line's engaged สายไม่ว่าง
I can't get through at the moment ฉันติดต่อไม่ได้ตอนนี้
I'm only getting an answering machine ฉันได้ยินแต่ข้อความเสียงอัตโนมัติเท่านั้น
sorry, you must have the wrong number ขออภัย คุณโทรผิดเบอร์แล้วล่ะ
can you hear me OK? คุณได้ยินฉันชัดเจนไหม
I can't hear you very well ฉันไม่ได้ยินคุณเลย
it's a bad line สัญญาณไม่ดีเลย
could you please repeat that? ช่วยพูดซ้ำได้ไหม
I've been cut off สายหลุด

Directory enquiries
บริการสอบถามข้อมูล

do you know the number for …? คุณรู้เบอร์โทรศัพท์ของ…ไหม
directory enquiries บริการสอบถามข้อมูล
international directory enquiries บริการสอบถามข้อมูลระหว่างประเทศ
could you tell me the number for …? ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ของ…หน่อยได้ไหม
the National Gallery หอศิลป์แห่งชาติ
do you know the address? คุณทราบที่อยู่ไหม
I'm afraid that number's ex-directory ดิฉัน/ผมเกรงว่านั่นเป็นสมุดเบอร์โทรศัพท์เก่า
could you tell me the dialing code for …? คุณบอกรหัสสำหรับ…ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Manchester แมนเชสเตอร์

Mobile phones
โทรศัพท์เคลื่อนที่

my battery's about to run out แบตเตอรี่ของฉันใกล้จะหมดแล้ว
I need to charge up my phone ฉันต้องชาร์จโทรศัพท์
I'm about to run out of credit เงินในโทรศัพท์ฉันเกือบหมดแล้ว
sorry, I ran out of credit ขออภัย เงินในโทรศัพท์ของฉันหมด
I can't get a signal ฉันไม่ได้รับสัญญาณเลย
I've got a very weak signal ฉันได้รับสัญญาณอ่อนมาก
I'll send you a text ฉันจะส่งข้อความถึงคุณ
I'll text you later ฉันจะส่งข้อความถึงคุณภายหลัง
could I borrow your phone, please? ให้ฉันยืมโทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหม
I'd like a phonecard, please ฉันต้องการบัตรโทรศัพท์

Sample answerphone message
ตัวอย่างข้อความการตอบรับโทรศัพท์

Thank you for calling. ขอบคุณที่โทรมา
There's no-one here to take your call at the moment. ในขณะนี้ไม่มีใครรับสายของคุณ
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. กรุณาฝากข้อความหลังได้ยินเสียสัญญาณ เราจะติดต่อกลับหาคุณทันทีที่ทำได้