การเขียนจดหมาย และอีเมล์

นี่เป็นวลี และแบบแผนซึ่งคุณจะพบว่ามีประโยชน์ในเวลาเขียนจดหมาย และอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ


Writing an informal letter – การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

เริ่มต้นจดหมายของคุณโดยใช้คำว่า Dear ต่อด้วยชื่อของบุคคลซึ่งคุณเขียนถึง ตัวอย่างเช่น :

Dear Mark,Dear Mark,
Dear Jane,Dear Jane,

นี่เป็นบางสิ่งที่คุณควรรู้

Thanks for your ...ขอบคุณสำหรับ ... ของคุณ
letterจดหมาย
postcardโปสการ์ด
presentของขวัญ
invitationคำเชิญ
 
Sorry it's taken me so long to write.ขอโทษที่ใช้เวลานานในการเขียน
I hope you're well.ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี
Good to see you again last week.ดีที่ได้พบคุณอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Look forward to seeing you soon!หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบคุณเร็วๆ นี้!

นี่เป็นตัวอย่างการลงท้ายจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

Best wishes,ด้วยความปรารถนาดี
Kind regards,ด้วยความระลึกถึง

ถ้าเขียนถึงสมาชิกในครอบครัว, คู่หู หรือเพื่อนสนิท คุณสามารถลงท้ายด้วยคำต่อไปนี้ :

Love,รัก,

ลงท้ายด้วยการเขียนชื่อของคุณ

Writing an email – การเขียนอีเมล์

การเขียนอีเมล์, ไม่ว่าจะสำหรับธุรกิจ หรือเหตุผลทางสังคม โดยปกติจะเขียนในแบบไม่เป็นทางการมากกว่าการเขียนจดหมาย

คุณควรจะเขียนหัวข้อให้กับอีเมล์ของคุณเสมอ, ซึ่งควรจะรวบรัด และบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ได้ในคำเพียงสองสามคำ

ที่นิยมกันสำหรับการเริ่มใช้อีเมล์ธุรกิจไม่ตายตัวนัก, แม้ว่าโดยปกติจะใช้ชื่อต้นสำหรับทั้งธุรกิจ และอีเมล์ส่วนตัว, หากคุณรู้จักผู้รับ

ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า Dear แม้ว่าบางคนชอบที่จะใช้มากกว่า

การพูดโดยทั่วไป, ประโยคของอีเมล์ธุรกิจควรจะรวบรัด และเข้าถึงวัตถุประสงค์

หากคุณมีการแนบเอกสารพร้อมกับอีเมล์, อย่าลืมกล่าวถึงในข้อความในอีเมล์ของคุณด้วย

การลงท้ายอีเมล์ส่วนตัว, คุณสามารถใช้ข้อความเดียวกันกับจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

ที่นิยมกันสำหรับการลงท้ายอีเมล์ธุรกิจไม่ตายตัวนัก, แต่ต่อไปนี้คือวลีที่เหมาะสม :

Regards,ขอแสดงความนับถือ
Kind regards,ขอแสดงความนับถือ
Best regards,ขอแสดงความนับถือ
With kind regards,ด้วยความเคารพอย่างสูง

ในอีเมล์ธุรกิจ, คุณควรจะใส่ชื่อเต็มของคุณ, องค์กร และข้อมูลการติดต่อไว้ในตอนท้ายด้วย.

เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าศัพท์และวลีบนหน้านี่ — เลือก คลิก บน ศัพท์และวลีสำหรับได้ยิน เสียง

Writing a formal letter – การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ

หากคุณทราบชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง, เริ่มการเขียนจดหมายของคุณโดยการใช้ Dear Mr (สำหรับผู้ชาย), Dear Mrs (สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว), Dear Miss (สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน), หรือ Dear Ms (สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน หรือไม่ทราบสถานภาพสมรส), ตามด้วยนามสกุล ตัวอย่างเช่น :

Dear Mr Smith,Dear Mr Smith,
Dear Mrs Jones,Dear Mrs Jones,
Dear Miss Richards,Dear Miss Richards,
Dear Ms Shepherd,Dear Ms Shepherd,

หากคุณไม่ทราบชื่อ, ให้เริ่มต้นด้วยคำต่อไปนี้ :

Dear Sir,Dear Sir,
Dear Madam,Dear Madam,
Dear Sir or Madam,Dear Sir or Madam,

นี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณควรจะเขียนในจดหมายแบบเป็นทางการ

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice.ฉันกำลังตอบกลับจดหมายของคุณเมื่อ 4 กันยายน เกี่ยวกับใบส่งของที่ยังไม่ได้ชำระ
 
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January.นอกเหนือไปจากการสนทนา, ฉันยินดีที่จะยืนยันนัดของเราในวันอังคารที่ 7 มกราคม เวลา 9.30 น.
 
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible.ฉันคงจะยินดีมากหากคุณให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me.หากคุณต้องการข้อมูลนอกเหนือจากนี้,โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน

หากคุณต้องการการตอบกลับ, คุณสามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ในตอนท้ายของจดหมาย

I look forward to hearing from you.ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

หากคุณเริ่มต้นจดหมายด้วย Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, or Dear Ms คุณควรจะลงท้ายจดหมายของคุณด้วยถ้อยคำต่อไปนี้ :

Yours sincerely,Yours sincerely,

อย่างไรก็ตาม, หากคุณเริ่มต้นจดหมายของคุณด้วย Dear Sir, Dear Madam, หรือ Dear Sir or Madam ให้ใช้คำดังต่อไปนี้ :

Yours faithfully,Yours faithfully,

ใส่ลายเซ็นชื่อของคุณลงไปในตอนท้าย, ตามด้วยตัวพิมพ์ชื่อและนามสกุลของคุณ