ประเทศและสัญชาติ

sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์อังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกที่คำศัพท์เพื่อฟังเสียง

Northern Europe
ยุโรปเหนือ

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Denmark
ประเทศเดนมาร์ก
Danish
เกี่ยวกับเดนมาร์ก
Danish
คนเดนมาร์ก
Dane
คนเดนมาร์ก, ชาวเดนมาร์ก
England
ประเทศอังกฤษ
English
เกี่ยวกับอังกฤษ
British / English
คนเกาะบริเทน / คนอังกฤษ
Englishman / Englishwoman
ผู้ชายชายชาวอังกฤษ / ผู้หญิงชาวอังกฤษ
Estonia
สาธารณรัฐเอสโตเนีย
Estonian
เกี่ยวกับเอสโตเนีย
Estonian
คนเอสโตเนีย
Estonian
คนเอสโทเนีย, ชาวเอสโทเนีย
Finland
สาธารณรัฐฟินแลนด์
Finnish
ของประเทศฟินแลนด์
Finnish
คนฟินแลนด์
Finn
คนฟินแลนด์, ชาวฟินแลนด์
Iceland
สาธารณรัฐไอซแลนด์
Icelandic
เกี่ยวกับไอซแลนด์
Icelandic
คนไอซแลนด์
Icelander
คนเกาะไอซแลนด์, ชาวไอซแลนด์
Ireland
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
Irish
เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
Irish
คนไอร์แลนด์
Irishman / Irishwoman
ผู้ชายชาวไอร์แลนด์ / ผู้หญิงชาวไอร์แลนด์
Latvia
สาธารณรัฐแลตเวีย
Latvian
เกี่ยวกับประเทศแลตเวีย
Latvian
คนแลตเวีย
Latvian
คนแลตเวีย, ชาวแลตเวีย
Lithuania
สาธารณรัฐลิธัวเนีย
Lithuanian
เกี่ยวกับประเทศลิธัวเนีย
Lithuanian
คนลิธัวเนีย
Lithuanian
คนลิธัวเนีย, ชาวลิธัวเนีย
Northern Ireland
สาธารณรัฐไอร์แลนด์เหนือ
Northern Irish
เกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์เหนือ
British / Northern Irish
คนเกาะบริเทน / คนไอร์แลนด์เหนือ
Northern Irishman / Northern Irishwoman
ผู้ชายชาวไอร์แลนด์เหนือ / ผู้หญิงชาวไอร์แลนด์เหนือ
Norway
ราชอาณาจักรนอรเว
Norwegian
เกี่ยวกับนอรเวย์
Norwegian
คนนอรเวย์
Norwegian
คนนอรเว, ชาวนอรเว
Scotland
ประเทศสกอตแลนด์
Scottish
เกี่ยวกับสก็อต
British / Scottish
คนเกาะบริเทน / คนสก็อตแลนด์
Scot / Scotsman / Scotswoman
ชาวสก็อต / ผู้ชาวชาวสก็อต / ผู้หญิงชาวสก็อต
Sweden
ราชอาณาจักรสวีเดน
Swedish
เกี่ยวกับประเทศสวีเดน
Swedish
คนสวีเดน
Swede
คนสวีเดน, ชาวสวีเดน
United Kingdom
สหราชอาณาจักร
British
เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร
British
คนเกาะบริเทน
Briton
ชาวอังกฤษ
Wales
แคว้นเวลส์
Welsh
เกี่ยวกับเวลล์
British / Welsh
คนเกาะบริเทน / คนเวลล์
Welshman / Welshwoman
ผู้ชายชาวเวลล์ / ผู้หญิงชาวเวลล์

Western Europe
ยุโรปตะวันตก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Austria
สาธารณรัฐออสเตรเลีย
Austrian
เกี่ยวกับเกาะออสเตรเลีย
Austrian
ชาวออสเตรีย
Austrian
คนออสเตรีย, ชาวออสเตรีย
Belgium
ราชอาณาจักรเบลเยียม
Belgian
เกี่ยวกับประเทศเบลเยี่ยม
Belgian
คนเบลเยี่ยม
Belgian
คนเบลเยี่ยม, ชาวเบลเยี่ยม
France
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
French
เกี่ยวกับฝรั่งเศส
French
คนฝรั่งเศส
Frenchman / Frenchwoman
ผู้ชายชาวฝรั่งเศส / ผู้หญิงชาวฝรั่งเศส
Germany
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
German
เกี่ยวกับเยอรมัน
German
คนเยอรมัน
German
คนเยอรมัน, ชาวเยอรมัน
Netherlands
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Dutch
เกี่ยวกับประเทศฮอลแลนด์
Dutch
คนฮอลแลนด์
Dutchman / Dutchwoman
ผู้ชายฮอลแลนด์ / ผู้หญิงฮอลแลนด์
Switzerland
สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์
Swiss
เกี่ยวกับสวิส
Swiss
ชาวสวิส
Swiss
คนสวิส, ชาวสวิส

Southern Europe
ยุโรปใต้

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Albania
สาธารณรัฐแอลเบเนีย
Albanian
เกี่ยวกับแอลบาเนีย
Albanian
คนแอลบาเนีย
Albanian
คนแอลบาเนีย, ชาวแอลบาเนีย
Croatia
สาธารณรัฐโครเอเชีย
Croatian
เกี่ยวกับโครเอเชีย
Croatian
คนโครเอเชีย
Croatian
คนโครเอเชีย, ชาวโครเอเชีย
Cyprus
สาธารณรัฐไซพรัส
Cypriot
เกี่ยวกับไซพลัส
Cypriot
คนไซพลัส
Cypriot
คนไซพลัส, ชาวไซพลัส
Greece
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
Greek
เกี่ยวกับกรีก
Greek
คนกรีก
Greek
คนกรีซ, ชาวกรีซ
Italy
สาธารณรัฐอิตาลี
Italian
เกี่ยวกับอิตาลี
Italian
คนอิตาลี
Italian
คนอิตาลี, ชาวอิตาลี
Portugal
สาธารณรัฐโปรตุเกส
Portuguese
เกี่ยวกับโปรตุเกส
Portuguese
คนโปรตุเกส
Portuguese
คนโปรตุเกส, ชาวโปรตุเกส
Serbia
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
Serbian
เกี่ยวกับประเทศเซอร์เบีย
Serbian
คนเซอร์เบีย
Serbian
คนเซอร์เบีย, ชาวเซอร์เบีย
Slovenia
สาธารณรัฐสโลเวเนีย
Slovenian / Slovene
เกี่ยวกับสโลวาเนีย
Slovenian / Slovene
คนสโลวาเนีย
Slovenian / Slovene
คนสโลวเนีย, ชาวสโลวเนีย
Spain
ราชอาณาจักรสเปน
Spanish
เกี่ยวกับสเปน
Spanish
คนสเปน
Spaniard
คนสเปน, ชาวสเปน

Eastern Europe
ยุโรปตะวันออก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Belarus
เบลารุส
Belarusian
เกี่ยวกับเบรารุส
Belarusian
คนเบรารุส
Belarusian
คนเบรารุส, ชาวเบรารุส
Bulgaria
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
Bulgarian
เกี่ยวกับบัลแกเรีย
Bulgarian
คนบัลแกเรีย
Bulgarian
คนบัลแกเรีย, ชาวบัลแกเรีย
Czech Republic
สาธารณรัฐเช็ค
Czech
เกี่ยวกับเช็ค
Czech
คนเช็ค
Czech
คนเช็ค, ชาวเช็ค
Hungary
สาธารณรัฐฮังการี
Hungarian
เกี่ยวกับฮังการี
Hungarian
คนฮังการี
Hungarian
คนฮังการี, ชาวฮังการี
Poland
สาธารณรัฐโปแลนด์
Polish
เกี่ยวกับโปร์แลนด์
Polish
คนโปแลนด์
Pole
คนโปแลนด์, ชาวโปแลนด์
Romania
สาธารณรัฐโรมาเนีย
Romanian
เกี่ยวกับรูเมเนีย
Romanian
คนโรมาเนีย
Romanian
คนโรมาเนีย, ชาวโรมาเนีย
Russia
สหพันธรัฐรัสเซีย
Russian
เกี่ยวกับรัสเซีย
Russian
คนรัสเซีย
Russian
คนรัสเซีย, ชาวรัสเซีย
Slovakia
สาธารณรัฐสโลวะเกีย
Slovak / Slovakian
เกี่ยวกับสโลวะเกีย
Slovak / Slovakian
คนสโลวะเกีย
Slovak / Slovakian
คนสโลวะเกีย, ชาวสโลวะเกีย
Ukraine
สาธารณรัฐยูเครน
Ukrainian
เกี่ยวกับยูเครน
Ukrainian
คนยูเครน
Ukrainian
คนยูเครน, ชาวยูเครน

North America
อเมริกาเหนือ

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Canada
ประเทศแคนาดา
Canadian
เกี่ยวกับแคนาดา
Canadian
คนแคนาดา
Canadian
คนแคนาดา, ชาวแคนาดา
Mexico
สหรัฐเม็กซิโก
Mexican
เกี่ยวกับเม็กซิโก
Mexican
คนเม็กซิโก
Mexican
คนแม็กซิโก, ชาวแม็กซิโก
United States
ประเทศสหรัฐอเมริกา
American
เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
American
คนอเมริกัน
American
คนสหรัฐอเมริกา, ชาวสหรัฐอเมริกา

Central America and Caribbean
อเมริกากลางและแคริบเบียน

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Cuba
ประเทศคิวบา
Cuban
เกี่ยวกับคิวบา
Cuban
คนคิวบา
Cuban
คนคิวบา, ชาวคิวบา
Guatemala
ประเทศกัวเตมาลา
Guatemalan
เกี่ยวกับกัวเตมาลา
Guatemalan
คนกัวเตมาลา
Guatemalan
คนกัวเตมาลา, ชาวกัวเตมาลา
Jamaica
ประเทศจาไมกา
Jamaican
เกี่ยวกับเกาะจาไมกา
Jamaican
คนจาไมกา
Jamaican
คนจาไมกา, ชาวจาไมกา

South America
อเมริกาใต้

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Argentina
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
Argentine / Argentinian
เกี่ยวกับอาเจนตินา
Argentine / Argentinian
คนอาร์เจนตินา
Argentine / Argentinian
คนอาร์เจนตินา, ชาวอาร์เจนตินา
Bolivia
ประเทศโบลิเวีย
Bolivian
เกี่ยวกับโบลิเวีย
Bolivian
คนโบลิเวีย
Bolivian
คนโบลิเวีย, ชาวโบลิเวีย
Brazil
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
Brazilian
เกี่ยวกับบราซิล
Brazilian
คนบราซิล
Brazilian
คนบราซิล, ชาวบราซิล
Chile
สาธารณรัฐชิลี
Chilean
เกี่ยวกับประเทศชิลี
Chilean
คนชิลี
Chilean
คนชิลี, ชาวชิลี
Colombia
สาธารณรัฐโคลัมเบีย
Colombian
เกี่ยวกับโคลอมเบีย
Colombian
คนโคลัมเบีย
Colombian
คนโคลัมเบีย, ชาวโคลัมเบีย
Ecuador
สาธารณรัฐเอกวาดอร์
Ecuadorian
เกี่ยวกับประเทศเอกวาดอร์
Ecuadorian
คนเอกวาดอร์
Ecuadorian
คนเอกวาดอร์, ชาวเอกวาดอร์
Paraguay
ปารากวัย
Paraguayan
เกี่ยวกับปารากวัย
Paraguayan
คนปารากวัย
Paraguayan
คนปารากวัย, ชาวปารากวัย
Peru
สาธารณรัฐเปรู
Peruvian
เกี่ยวกับเปรู
Peruvian
คนเปรู
Peruvian
คนเปรู, ชาวเปรู
Uruguay
อุรุกวัย
Uruguayan
เกี่ยวกับอุรุกวัย
Uruguayan
คนอุรุกวัย
Uruguayan
คนอุรุกวัย, ชาวอุรุกวัย
Venezuela
สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
Venezuelan
เกี่ยวกับประเทศเวเนซูเอลา
Venezuelan
คนเวเนซุเอลา
Venezuelan
คนเวเนซูเอลา, ชาวเวเนซูเอลา

Western Asia
เอเชียตะวันตก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Georgia
สาธารณรัฐจอร์เจีย
Georgian
เกี่ยวกับประเทสจอร์เจีย
Georgian
คนจอร์เจีย
Georgian
คนจอร์เจีย, ชาวจอร์เจีย
Iran
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
Iranian / Persian
เกี่ยวกับอิหร่าน
Iranian
คนอิหร่าน
Iranian
คนอีหร่าน, ชาวอีหร่าน
Iraq
สาธารณรัฐอีรัก
Iraqi
เกี่ยวกับอีรัก
Iraqi
คนอิรัก
Iraqi
คนอีรัก, ชาวอีรัก
Israel
รัฐอิสราเอล
Israeli
เกี่ยวกับอิสรเอล
Israeli
คนอิสราเอล
Israeli
คนอิสเอล, ชาวอิสรเอล
Jordan
ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์แดน
Jordanian
เกี่ยวกับจอร์แดน
Jordanian
คนจอร์แดน
Jordanian
คนจอร์แดน, ชาวจอร์แดน
Kuwait
รัฐคูเวต
Kuwaiti
เกี่ยวกับคูเวต
Kuwaiti
คนคูเวต
Kuwaiti
คนคูเวต, ชาวคูเวต
Lebanon
สาธารณรัฐเลบานอน
Lebanese
เกี่ยวกับเลบานอน
Lebanese
คนเลบานอน
Lebanese
คนลิเบีย, ชาวลิเบีย
Palestinian Territories
เขตปาเลสไตน์
Palestinian
เกี่ยวกับปาเลสไตน์
Palestinian
คนปาเลสไตน์
Palestinian
คนปาเลสไตน์, ชาวปาเลสไตน์
Saudi Arabia
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabian
เกี่ยวกับซาอุดีอาระเบีย
Saudi Arabian
คนซาอุดีอาระเบีย
Saudi Arabian
คนซาอุดีอะราเบีย, ชาวซาอุดิอะราเบีย
Syria
สาธารณรัฐซีเรีย
Syrian
เกี่ยวกับซีเรีย
Syrian
คนซีเรีย
Syrian
คนซีเรีย, ชาวซีเรีย
Turkey
สาธารณรัฐตุรกี
Turkish
เกี่ยวกับตุรกี
Turkish
คนตุรกี
Turk
คนตุรกี, ชาวตุรกี
Yemen
เยเมน
Yemeni / Yemenite
เกี่ยวกับเยเมน
Yemeni / Yemenite
คนเยเมน
Yemeni / Yemenite
คนเยเมน, ชาวเยเมน

Southern and Central Asia
เอเซียใต้และกลาง

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Afghanistan
สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน
Afghan / Afghani
เกี่ยวกับประเทศแอฟริกัน
Afghan / Afghani
คนอาฟกานิสถาน
Afghan / Afghani
คนอัฟกานิสสถาน, ชาวอัฟกานิสสถาน
Bangladesh
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
Bangladeshi
เกี่ยวกับบังกลาเทศ
Bangladeshi
คนบังกลาเทศ
Bangladeshi
คนบังกลาเทศ, ชาวบังกลาเทศ
India
สาธารณรัฐอินเดีย
Indian
เกี่ยวกับอินเดีย
Indian
คนอินเดีย
Indian
คนอินเดีย, ชาวอินเดีย
Kazakhstan
คาซัคสถาน
Kazakh / Kazakhstani
เกี่ยวกับคาซัคสถาน
Kazakh / Kazakhstani
คนคาซัคสถาน
Kazakh / Kazakhstani
คนคาซัคสถาน, ชาวคาซัคสถาน
Nepal
เนปาล
Nepalese / Nepali
เกี่ยวกับเนปาล
Nepalese / Nepali
คนเนปาล
Nepalese / Nepali
คนเนปาล, ชาวเนปาล
Pakistan
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
Pakistani
เกี่ยวกับปากีสถาน
Pakistani
คนปาเลสไตน์
Pakistani
คนปากีสถาน, ชาวปากีสถาน
Sri Lanka
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิบไตยศรีลังกา
Sri Lankan
เกี่ยวกับศรีลังกา
Sri Lankan
คนศรีลังกา
Sri Lankan
คนศรีลังกา, ชาวศรีลังกา

Eastern Asia
เอเซียตะวันออก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
China
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Chinese
เกี่ยวกับประเทศจีน
Chinese
คนจีน
Chinese
คนจีน, ชาวจีน
Japan
ประเทศญี่ปุ่น
Japanese
เกี่ยวกับญี่ปุ่น
Japanese
คนญี่ปุ่น
Japanese
คนญี่ปุ่น, ชาวญี่ปุ่น
Mongolia
มองโกเลีย
Mongolian
เกี่ยวกับมองโกเลีย
Mongolian
คนมองโกเลีย
Mongolian / Mongol
คนมองโกเลีย, ชาวมองโกเลีย
North Korea
สาธารณรัฐเกาหลีเหนือ
North Korean
เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ
North Korean
คนเกาหลีเหนือ
North Korean
คนเกาหลีเหนือ, ชาวเกาหลีเหนือ
South Korea
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
South Korean
เกี่ยวกับเกาหลีใต้
South Korean
คนเกาหลีใต้
South Korean
คนเกาเหลีใต้, ชาวเกาหลีใต้
Taiwan
ไต้หวัน
Taiwanese
เกี่ยวกับไต้หวัน
Taiwanese
คนไต้หวัน
Taiwanese
คนไต้หวัน, ชาวไต้หวัน

Southeast Asia
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Cambodia
กัมพูชา
Cambodian
เกี่ยวกับกัมพูชา
Cambodian
คนกัมพูชา
Cambodian
คนกัมพูชา, ชาวกัมพูชา
Indonesia
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Indonesian
เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
Indonesian
คนอินโดนีเซีย
Indonesian
คนอินโดนีเซีย, ชาวอินโดนีเซีย
Laos
ลาว
Laotian / Lao
เกี่ยวกับลาว
Laotian / Lao
คนลาว
Laotian / Lao
คนลาว, ชาวลาว
Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
Malaysian
เกี่ยวกับมาเลเซีย
Malaysian
คนมาเลเซีย
Malaysian
คนมาเลเซีย, ชาวมาเลเซีย
Myanmar
พม่า
Burmese
เกี่ยวกับพม่า
Burmese
คนพม่า
Burmese
คนพม่า, ชาวพม่า
Philippines
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Filipino
เกี่ยวกับฟิลิปปินส์
Filipino
คนฟิลิปปินส์
Filipino
คนฟิลิปปินส์, ชาวฟิลิปปินส์
Singapore
สาธารณรัฐสิงคโปร์
Singaporean
ของสิงคโปร์
Singaporean
คนสิงคโปร์
Singaporean
คนสิงคโปร์, ชาวสิงคโปร์
Thailand
ประเทศไทย
Thai
ของไทย
Thai
คนไทย
Thai
คนไทย, ชาวไทย
Vietnam
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Vietnamese
เกี่ยวกับเวียดนาม
Vietnamese
คนเวียดนาม
Vietnamese
คนเวียดนาม, ชาวเวียดนาม

Australia and Pacific
ออสเตรเลียและแปซิฟิก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Australia
เครือรัฐออสเตรเลีย
Australian
เกี่ยวกับเกาะออสเตรเลีย
Australian
คนออสเตรเลีย
Australian
คนออสเตรเลีย, ชาวออสเตรเลีย
Fiji
ฟิจิ
Fijian
เกี่ยวกับฟิจิ
Fijian
คนฟิจิ
Fijian
คนฟิจิ, ชาวฟิจิ
New Zealand
ประเทศนิวซีแลนด์
New Zealand
เกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์
New Zealand
คนนิวซีแลนด์
New Zealander
คนนิวซีแลนด์, ชาวนิวซีแลนด์

North and West Africa
แอฟริกาเหนือและตะวันตก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Algeria
สาธารณรัฐประชาธิปไตยแอลจีเรีย
Algerian
เกี่ยวกับแอลจีเรีย
Algerian
คนแอลจีเรีย
Algerian
คนแอลจีเรีย, ชาวแอลจีเรีย
Egypt
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Egyptian
เกี่ยวกับอียิปต์
Egyptian
คนอียิปต์
Egyptian
คนอียิปส์, ชาวอียิปส์
Ghana
กานา
Ghanaian
เกี่ยวกับกานา
Ghanaian
คนกานา
Ghanaian
คนกานา, ชาวกานา
Ivory Coast
โกตดิวัวร์
Ivorian
เกี่ยวกับโกตดิวัวร์
Ivorian
คนโกตดิวัวร์
Ivorian
คนโกตดิวัวร์, ชาวโกตดิวัวร์
Libya
สาธารณรัฐสังคมนิยมลิเบีย
Libyan
เกี่ยวกับลิเบีย
Libyan
คนลิเบีย
Libyan
คนลิเบีย, ชาวลิเบีย
Morocco
ราชอาณาจักรโมร็อกโก
Moroccan
เกี่ยวกับโมร็อกโก
Moroccan
คนโมร็อกโก
Moroccan
คนโมร็อกโค, ชาวโมร็อกโค
Nigeria
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
Nigerian
เกี่ยวกับไนจีเรีย
Nigerian
คนไนจีเรีย
Nigerian
คนไนจีเรีย, ชาวไนจีเรีย
Tunisia
สาธารณรัฐตูนิเซีย
Tunisian
เกี่ยวกับตูนิเซีย
Tunisian
คนตูนีเซีย
Tunisian
คนตูนิเซีย, ชาวตูนิเซีย

East Africa
แอฟริกาตะวันออก

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Ethiopia
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
Ethiopian
เกี่ยวกับเอธิโอเปีย
Ethiopian
คนเอธิโอเปีย
Ethiopian
คนเอธิโอเปีย, ชาวเอธิโอเปีย
Kenya
สาธารณรัฐเคนยา
Kenyan
เกี่ยวกับเคนยา
Kenyan
คนเคนยา
Kenyan
คนเคนยา, ชาวเคนยา
Somalia
โซมาเลีย
Somali / Somalian
เกี่ยวกับโซมาเลีย
Somali / Somalian
คนโซมาเลีย
Somali / Somalian
คนโซมาเลีย, ชาวโซมาเลีย
Sudan
สาธารณรัฐซูดาน
Sudanese
เกี่ยวกับซูดาน
Sudanese
คนซูดาน
Sudanese
คนซูดาน, ชาวซูดาน
Tanzania
แทนซาเนีย
Tanzanian
เกี่ยวกับแทนซาเนีย
Tanzanian
คนแทนซาเนีย
Tanzanian
คนแทนซาเนีย, ชาวแทนซาเนีย
Uganda
สาธารณรัฐยูกันดา
Ugandan
เกี่ยวกับยูกันดา
Ugandan
คนอูกันดา
Ugandan
คนอูกันดา, ชาวอูกันดา

Southern and Central Africa
แอฟริกาใต้และกลาง

ประเทศ Adjective Nationality Inhabitant
Angola
แองโกลา
Angolan
เกี่ยวกับแองโกลา
Angolan
คนแองโกลา
Angolan
คนแองโกลา, ชาวแองโกลา
Botswana
บอตสวานา
Botswanan
เกี่ยวกับบอตสวานา
Botswanan
คนบอตสวานา
Botswanan
คนบอตสวานา, ชาวบอตสวานา
Democratic Republic of the Congo
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
Congolese
เกี่ยวกับคองโก
Congolese
คนคองโก
Congolese
คนคองโก, ชาวคองโก
Madagascar
มาดากัสการ์
Madagascan
เกี่ยวกับมาดากัสการ์
Malagasy
คนมาดากัสการ์
Malagasy
คนมาดากัสการ์, ชาวมาดากัสการ์
Mozambique
โมซัมบิก
Mozambican
เกี่ยวกับโมซัมบิก
Mozambican
คนโมซัมบิก
Mozambican
คนโมซัมบิก, ชาวโมซัมบิก
Namibia
นามิเบีย
Namibian
เกี่ยวกับนามิเบีย
Namibian
คนนามิเบีย
Namibian
คนนามิเบีย, ชาวนามิเบีย
South Africa
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
South African
เกี่ยวกับแอฟริกาใต้
South African
คนอเมริกาใต้
South African
คนเกาหลีเหนือ, ชาวเกาหลีเหนือ
Zambia
แซมเบีย
Zambian
เกี่ยวกับแซมเบีย
Zambian
คนแซมเบีย
Zambian
คนแซมเบีย, ชาวแซมเบีย
Zimbabwe
สาธารณรัฐซิมบับเว
Zimbabwean
เกี่ยวกับซิมบับเว
Zimbabwean
คนซิมบับเว
Zimbabwean
คนซิมบับเว, ชาวซิมบับเว