Ημέρες της εβδομάδας

what day is it?
what day is it today?
Monday Δευτέρα
Tuesday Τρίτη
Wednesday Τετάρτη
Thursday Πέμπτη
Friday Παρασκευή
Saturday Σάββατο
Sunday Κυριακή
on Monday την Δευτέρα
on Tuesday την Τρίτη
on Wednesday την Τετάρτη
on Thursday την Πέμπτη
on Friday την Παρασκευή
on Saturday το Σάββατο
on Sunday την Κυριακή
sound

Ήχος είναι διαθέσιμος για όλο το αγγλικό λεξιλόγιο σε αυτή τη σελίδα – απλώς κάντε κλικ πάνω στη λέξη για να την ακούσετε.

every Monday ή on Mondays κάθε Δευτέρα
every Tuesday ή on Tuesdays κάθε Τρίτη
every Wednesday ή on Wednesdays κάθε Τετάρτη
every Thursday ή on Thursdays κάθε Πέμπτη
every Friday ή on Fridays κάθε Παρασκευή
every Saturday ή on Saturdays κάθε Σάββατο
every Sunday ή on Sundays κάθε Κυριακή
a week tomorrow
a week on Tuesday