Ngày trong tuần

what day is it?
what day is it today?
 
Mondaythứ Hai
Tuesdaythứ Ba
Wednesdaythứ Tư
Thursdaythứ Năm
Fridaythứ Sáu
Saturdaythứ Bảy
SundayChủ Nhật
 
on Mondayvào thứ Hai
on Tuesdayvào thứ Ba
on Wednesdayvào thứ Tư
on Thursdayvào thứ Năm
on Fridayvào thứ Sáu
on Saturdayvào thứ Bảy
on Sundayvào Chủ Nhật
âm thanh

Trong trang này, tất cả các câu đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

every Monday or on Mondaysthứ Hai hàng tuần
every Tuesday or on Tuesdaysthứ Ba hàng tuần
every Wednesday or on Wednesdaysthứ Tư hàng tuần
every Thursday or on Thursdaysthứ Năm hàng tuần
every Friday or on Fridaysthứ Sáu hàng tuần
every Saturday or on Saturdaysthứ Bảy hàng tuần
every Sunday or on SundaysChủ Nhật hàng tuần