Materiály

Building materials

wood dřevo
cement cement
brick cihla
stone kámen
glass sklo
plastic umělá hmota
metal
concrete
marble mramor
slate
sand písek
gravel

Metals
Kovy

iron železo
copper měď
steel ocel
gold zlato
silver stříbro
bronze bronz
aluminium hliník
lead olovo
tin cín
brass
zinc
uranium
mercury
nickel
platinum
magnesium
alloy

Gases

oxygen
hydrogen
nitrogen
helium
carbon dioxide
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Fabrics

cloth tkanina
cotton bavlna
lace krajka
leather kůže
linen len
man-made fibres umělá vlákna
nylon
polyester polyester
silk hedvábí
wool vlna

Other materials

oil olej
petrol benzín
coal uhlí
charcoal dřevěné uhlí
gas plyn
paraffin
paper papír
cardboard karton
rubber pryž
asbestos
fibreglass
clay hlína
chalk
ash
soil
dust
mud
smoke
water
ice
steam