เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาอังกฤษ โปรดทราบว่าชื่อเดือนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่

Months
เดือน

January มกราคม
February กุมภาพันธ์
March มีนาคม
April เมษายน
May พฤษภาคม
June มิถุนายน
July กรกฎาคม
August สิงหาคม
September กันยายน
October ตุลาคม
November พฤศจิกายน
December ธันวาคม
in January ในเดือนมกราคม
in February ในเดือนกุมภาพันธ์
in March ในเดือนมีนาคม
in April ในเดือนเมษายน
in May ในเดือนพฤษภาคม
in June ในเดือนมิถุนายน
in July ในเดือนกรกฎาคม
in August ในเดือนสิงหาคม
in September ในเดือนกันยายน
in October ในเดือนตุลาคม
in November ในเดือนพฤศจิกายน
in December ในเดือนธันวาคม
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

Seasons
ฤดูกาล

spring ฤดูใบไม้ผลิ
summer ฤดูร้อน
autumn (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐ: fall) ฤดูใบไม้ร่วง
winter ฤดูหนาว
in spring ในฤดูใบไม้ผลิ
in summer ในฤดูร้อน
in autumn (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐ: in fall) ในฤดูใบไม้ร่วง
in winter ในฤดูหนาว