เดือน และ ฤถูกาล

Months - เดือน

Januaryมกราคม
Februaryกุมภาพันธ์
Marchมีนาคม
Aprilเมษายน
Mayพฤษภาคม
Juneมิถุนายน
Julyกรกฎาคม
Augustสิงหาคม
Septemberกันยายน
Octoberตุลาคม
Novemberพฤศจิกายน
Decemberธันวาคม
 
in Januaryในเดือนมกราคม
in Februaryในเดือนกุมภาพันธ์
in Marchในเดือนมีนาคม
in Aprilในเดือนเมษายน
in Mayในเดือนพฤษภาคม
in Juneในเดือนมิถุนายน
in Julyในเดือนกรกฎาคม
in Augustในเดือนสิงหาคม
in Septemberในเดือนกันยายน
in Octoberในเดือนตุลาคม
in Novemberในเดือนพฤศจิกายน
in Decemberในเดือนธันวาคม
เสียง

มีเสียงสำหรับเหล่าคำศัพท์บนหน้านี่ — เลือกคลิกบน คำศัพท์สำหรับได้ยินเสียง

Seasons - ฤดูกาล

springฤดูใบไม้ผลิ
summerฤดูร้อน
autumn (US English: fall)ฤดูใบไม้ร่วง
winterฤดูหนาว
 
in springในฤดูใบไม้ผลิ
in summerในฤดูร้อน
in autumn (US English: in fall)ในฤดูใบไม้ร่วง
in winterในฤดูหนาว